Проект постанови КМУ з вимогами до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів

На сайті Мінекономрозвитку опублікований для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)”, а також аналіз регуляторного впливу цієї постанови.

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                     2018 р.       №

Київ

Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)

Відповідно до пункту 14.19 статті 14 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє: 

 1. Установити, що суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж товарів (надання послуг), включаючи товари (послуги), реалізація яких здійснюється дистанційним способом (далі – суб’єкти господарювання), зобов’язані забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів за допомогою платіжних пристроїв та/або сервісів:

до 1 липня 2018 р. – суб’єкти господарювання – платники податку на загальній системі оподаткування, а також суб’єкти господарювання – платники єдиного податку четвертої групи;

до 1 січня 2019 р. – суб’єкти господарювання – платники єдиного податку другої і третьої груп з торговельною площею понад 20 кв. метрів, які здійснюють господарську діяльність у населених пунктах, що мають статус міста;

до 1 липня 2019 р. – суб’єкти господарювання – платники єдиного податку другої і третьої груп з торговельною площею до 20 кв. метрів, які здійснюють господарську діяльність у населених пунктах, що мають статус міста, та суб’єкти господарювання – платники єдиного податку другої і третьої груп, які здійснюють господарську діяльність у населених пунктах, що не мають статусу міста;

до 1 січня 2020 р. – суб’єкти господарювання – платники єдиного податку першої групи.

 1. Суб’єкти господарювання зобов’язані здійснювати розрахунки за продані товари (надані послуги) понад встановлену Національним банком граничну суму розрахунків готівкою для фізичних осіб виключно у безготівковій формі.
 2. Суб’єкт господарювання має право використовувати платіжний пристрій для приймання електронних платіжних засобів спільно з іншими суб’єктами господарювання за умови забезпечення кожним суб’єктом господарювання окремого обліку своїх операцій.
 3. Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо здійснення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів здійснює Державна фіскальна служба.

Контроль за забезпеченням захисту прав держателів електронних платіжних засобів на здійснення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів здійснює Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

 1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
 2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 878 “Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 74, ст. 2622).

 Прем’єр-міністр України                                                                   В. ГРОЙСМАН

Аналіз регуляторного впливу
проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)”

І. Визначення проблеми

На сьогодні держава послідовно проводить політику щодо збільшення безготівкових розрахунків. Розвиток інфраструктури обслуговування електронних платіжних засобів, як одного з напрямів Комплексної програми розвитку фінансового сектору в Україні, наближатиме країну до європейських стандартів торговельного та банківського обслуговування.

Протягом останніх років в Україні збільшується кількість споживачів, які надають перевагу здійсненню розрахунків за товари (послуги) в безготівковій формі з використанням електронних платіжних засобів. Така форма оплати забезпечує зручність, швидкість та надійність обслуговування.

За даними Національного банку, у 2016 році кількість держателів платіжних карток  становила 41,7 млн. осіб. За 9 місяців 2017 року їх кількість зросла на 506 тис. осіб.

У 2016 році спостерігалось збільшення кількості платіжних карток, а також розширення платіжної інфраструктури. Так, станом на 01.01.2017 кількість активних платіжних карток за цей період становила 32,4 млн. шт., що на 5,2 % більше ніж у 2015 році. У І півріччі 2017 року збільшення склало 0,8 % *.

Кількість платіжних терміналів зросла на 12,7 % проти 2015 року і становила 219,2 тис. шт. У І півріччі 2017 року кількість терміналів зросла на 6,9 % *.

Кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, у яких установлено торговельні платіжні термінали, протягом 2016 року зросла на 11,1 % і становила 145,9 тис. шт. У І півріччі 2017 року кількість таких підприємств збільшилася на 0,9 % *.

У 2016 році зросла сума і кількість операцій з використанням платіжних карток. Так, кількість операцій станом на 01.01.2017 становила 1775 млн. шт., на 37,9 % більше ніж у 2015 році. У І півріччі 2017 року цей показник зріс на 30 % *.

Обсяги безготівкових операцій із використанням таких карток зросли на 48,5 % і склали 571,3 млрд. грн. У І півріччі 2017 року обсяги безготівкових операцій збільшилися на 40 % *.

* У порівнянні з І півріччям 2016 року.

Слід зазначити, що споживач має право на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням обов’язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, установлених законодавством України.

На сьогодні платіжні термінали встановлюють переважно суб’єкти мережевої роздрібної торгівлі, автозаправні станції, суб’єкти господарювання ресторанного та туристичного бізнесу, невеликі торговельні підприємства, які розміщені у торговельно-розважальних центрах, де концентрується велика кількість споживачів.

Однак, незважаючи на зростання кількості операцій із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток, мобільних пристроїв тощо), суб’єкти господарювання все ще повільно встановлюють платіжні термінали, інші засоби приймання електронних платіжних засобів.

Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 29.06.2010 № 878 “Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів”, відповідно до якої з 01.01.2012 суб’єкти господарювання сфери торгівлі, ресторанного господарства та послуг, які застосовують реєстратори розрахункових операцій, повинні перейти на обов’язкове приймання спеціальних платіжних засобів при розрахунках за продані товари (надані послуги). Але вимоги цієї постанови не було виконано в повному обсязі.

Пунктом 14.19 статті 14 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” (далі – Закон) визначено, що суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечити можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів.

Вимоги до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги) визначає Кабінет Міністрів України.

Оскільки питання переведення всіх суб’єктів господарювання на обов’язкове приймання електронних  платіжних засобів до цього часу залишається актуальним, та, ураховуючи вищезазначене, виникла необхідність розроблення проекту постанови.

Основні групи (підгрупи), на які проблема має вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни Так
Держава Так
Суб’єкти господарювання, Так
у тому числі суб’єкти малого підприємництва Так

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

діючих регуляторних актів, оскільки чинним законодавством порушені питання не врегульовані.

ІІ. Цілі державного регулювання  

Метою проекту постанови є:створення необхідних умов для поліпшення структури грошового обігу в Україні за рахунок здійснення безготівкових платежів з використанням платіжних карток і скорочення частки готівкових розрахунків; залучення через банківську систему в загальногосподарський обіг значних фінансових ресурсів (готівкових коштів населення та суб’єктів господарювання – юридичних осіб); розширення інфраструктури обслуговування електронних платіжних засобів;

забезпечення поступового переходу населення на безготівкові розрахунки з використанням платіжних карток та створення додаткових зручностей для населення при розрахунках за куплені товари (отримані послуги).

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

Залишення чинного регулювання без змін (постанова
№ 878)

Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання суперечитиме актам вищої юридичної сили, зокрема діючій редакції Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” (пункт 14.19 статті 14 Закону).

Також постановою № 878 були визначені граничні строки переведення суб’єктів господарювання на обов’язкове приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані товари (надані послуги), які закінчилися.

Крім того не буде вирішена проблема щодо переведення всіх суб’єктів господарювання на обов’язкове приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані товари (надані послуги).

Альтернатива 2

Внесення змін до постанови № 878

Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання є недоцільним способом, оскільки приведення у відповідність до законодавства положень постанови № 878 потребуватиме внесення великої кількості змін, а саме:

положення постанови № 878 необхідно привести у відповідність до пункту 14.19 статті 14 Закону “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”;

затвердити вимоги до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги), якими буде передбачено переведення всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж товарів (надання послуг), включаючи товари (послуги), реалізація яких здійснюється дистанційним способом, у визначені проектом постанови терміни.

передбачити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо здійснення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів.

Внесення таких змін істотно вплине на зміст постанови.

Альтернатива 3

Затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)

Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання є найбільш прийнятним та ефективним способом, оскільки проект постанови базується на нормах законодавства, зокрема на положеннях Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, визначатиме вимоги до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги) та терміни переведення таких суб’єктів на обов’язкове приймання електронних платіжних засобів.

Крім того, проект постанови спрямований на створення умов для застосування електронних платіжних засобів при розрахунках за продані товари (надані послуги), покращення торговельного обслуговування споживачів, розширення інфраструктури обслуговування електронних платіжних засобів.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Залишення чинного регулювання без змін (постанова
№ 878)

Ситуація залишиться на існуючому рівні. Витрати залишаться на існуючому рівні.
Альтернатива 2

Внесення змін до постанови № 878

Зниження витрат на підтримку готівкового обігу, прозорість операцій у сфері торгівлі та послуг, зменшення звернень громадян про порушення їх прав в частині щодо вільного вибору форм оплати за продукцію (товари, послуги). Не передбачаються
Альтернатива 3

Затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)

Зниження витрат на підтримку готівкового обігу, прозорість операцій у сфері торгівлі та послуг, зменшення звернень громадян про порушення їх прав в частині щодо вільного вибору форм оплати за продукцію (товари, послуги). Не передбачаються

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Залишення чинного регулювання без змін (постанова
№ 878)

Ситуація залишається на існуючому рівні. Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.
Альтернатива 2

Внесення змін до постанови № 878

Поліпшення обслуговування споживачів, забезпечення їх права щодо вільного використання електронних платіжних засобів, а також створення додаткових зручностей для населення при розрахунках за куплені товари (отримані послуги). Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.
Альтернатива 3

Затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)

Поліпшення обслуговування споживачів, забезпечення їх права щодо вільного використання електронних платіжних засобів, а також створення додаткових зручностей для населення при розрахунках за куплені товари (отримані послуги). Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*:

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом*
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 661 2379 180621 183661
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0,3% 1,3% 98,4% 100%

*За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Регуляторний акт передбачає поступове переведення суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність як на загальній, так і на спрощеній системах оподаткування, на обов’язкове приймання електронних платіжних засобів.

Припущено, що у випадку запровадження такого регулювання у період з 1 липня 2018 року по 1 січня 2020 року, кількість суб’єктів малого та мікропідприємництва на яких поширюватиметься запропоноване регулювання становитиме 183000 одиниць.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Залишення чинного регулювання без змін (постанова № 878)

Ситуація залишиться на існуючому рівні. Витрати залишаться на існуючому рівні.
Альтернатива 2

Внесення змін до постанови № 878

Залучення більшої кількості споживачів завдяки зручності, швидкості та надійності обслуговування, що дозволить збільшити суб’єкту господарювання обсяг реалізації товарів (послуг), зменшення витрат на обслуговування готівкових коштів. Витрати суб’єкта господарювання включатимуть витрати на оренду (придбання) платіжних пристроїв та/або сервісів для приймання електронних платіжних засобів, технічне обслуговування, ремонт, сплату комісійних винагород тощо.

Прогнозні витрати для одного суб’єкта господарювання  в перший стартовий рік впровадження регулювання, складатимуть 6129,39 грн.

Витрати часу – 6 годин.

Прогнозні витрати для одного суб’єкта господарювання  за п’ять років, складатимуть                   30298,83 грн.

Прогнозні показники витрат в перший стартовий рік впровадження регулювання для суб’єктів господарювання загалом, складатимуть
1 121 678 370 грн.

Прогнозні показники витрат за п’ять років регулювання для суб’єктів господарювання загалом, складатимуть
5 544 685 890 грн.

Альтернатива 3

Затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)

Залучення більшої кількості споживачів завдяки зручності, швидкості та надійності обслуговування, що дозволить збільшити суб’єкту господарювання обсяг реалізації товарів (послуг), зменшення витрат на обслуговування готівкових коштів. Витрати суб’єкта господарювання включатимуть витрати на оренду (придбання) платіжних пристроїв та/або сервісів для приймання електронних платіжних засобів, технічне обслуговування, ремонт, сплату комісійних винагород тощо.

Прогнозні витрати для одного суб’єкта господарювання  в перший стартовий рік впровадження регулювання, складатимуть 6129,39 грн.

Витрати часу – 6 годин.

 

Прогнозні витрати для одного суб’єкта господарювання  за п’ять років, складатимуть                   30298,83 грн.

Прогнозні показники витрат в перший стартовий рік впровадження регулювання для суб’єктів господарювання загалом, складатимуть
1 121 678 370 грн.

Прогнозні показники витрат за п’ять років регулювання для суб’єктів господарювання загалом, складатимуть
5 544 685 890 грн.

 ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1

Залишення чинного регулювання без змін (постанова № 878)

1 Збереження чинного регулювання не дає змоги досягнути мети державного регулювання, визначеної  у пункті 2 цього аналізу регуляторного впливу.
Альтернатива 2

Внесення змін до постанови № 878

3 Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання є недоцільним способом, оскільки не відповідає вимогам Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870.
Альтернатива 3

Затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)

4   Затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги) є найбільш прийнятним та ефективним способом, який і дозволить досягти мети державного регулювання, визначеної у пункті 2 цього аналізу регуляторного впливу.

Проект постанови спрямований на створення умов для застосування електронних платіжних засобів при розрахунках за продані товари (надані послуги), покращення торговельного обслуговування споживачів, розширення інфраструктури обслуговування електронних платіжних засобів, підвищення рівня захисту прав споживачів. Також проект постанови надасть можливість скоротити операційні затрати суб’єктів господарювання (на послуги з інкасації, утримання касирів).

 

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1

Залишення чинного регулювання без змін (постанова № 878)

Для держави:

Ситуація залишиться на існуючому рівні.

 

Для громадян:

Ситуація залишається на існуючому рівні.

 

Для суб’єктів господарювання:

Ситуація залишиться на існуючому рівні.

Для держави:

Витрати залишаться на існуючому рівні.

Для громадян:

Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.

Для суб’єктів господарювання:

Витрати залишаться на існуючому рівні.

Є найгіршою з альтернатив, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання та не відповідатиме вимогам діючого законодавства.
Альтернатива 2

Внесення змін до постанови № 878

Для держави:

Зниження витрат на підтримку готівкового обігу, прозорість операцій у сфері торгівлі та послуг, зменшення звернень громадян про порушення їх прав в частині щодо вільного вибору форм оплати за продукцію (товари, послуги).

Для громадян:

Поліпшення обслуговування споживачів, забезпечення їх права щодо вільного використання електронних платіжних засобів, а також створення додаткових зручностей для населення при розрахунках за куплені товари (отримані послуги).

 

Для суб’єктів господарювання:

 Залучення більшої кількості споживачів завдяки зручності, швидкості та надійності обслуговування, що дозволить збільшити суб’єкту господарювання обсяг реалізації товарів (послуг), зменшення витрат на обслуговування готівкових коштів.

Для держави:

Не передбачаються

Для громадян:

Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.

Для суб’єктів господарювання:

Витрати суб’єкта господарювання включатимуть витрати на оренду (придбання) платіжних пристроїв та/або сервісів для приймання електронних платіжних засобів, технічне обслуговування, ремонт, сплату комісійних винагород тощо.

Прогнозні витрати для одного суб’єкта господарювання  в перший стартовий рік впровадження регулювання, складатимуть 6129,39 грн.

Витрати часу – 6 годин.

 

Прогнозні витрати для одного суб’єкта господарювання  за п’ять років, складатимуть                   30298,83 грн.

Прогнозні показники витрат в перший стартовий рік впровадження регулювання для суб’єктів господарювання загалом, складатимуть
1 121 678 370 грн.

Прогнозні показники витрат за п’ять років регулювання для суб’єктів господарювання загалом, складатимуть
5 544 685 890 грн.

 

Є недоцільною альтернативою,  оскільки дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання, але суперечить вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870 “Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України”
Альтернатива 3

Затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)

Для держави:

Зниження витрат на підтримку готівкового обігу, прозорість операцій у сфері торгівлі та послуг, зменшення звернень громадян про порушення їх прав в частині щодо вільного вибору форм оплати за продукцію (товари, послуги).

Для громадян:

Поліпшення обслуговування споживачів, забезпечення їх права щодо вільного використання електронних платіжних засобів, а також створення додаткових зручностей для населення при розрахунках за куплені товари (отримані послуги).

Для суб’єктів господарювання:

 Залучення більшої кількості споживачів завдяки зручності, швидкості та надійності обслуговування, що дозволить збільшити суб’єкту господарювання обсяг реалізації товарів (послуг), зменшення витрат на обслуговування готівкових коштів.

Для держави:

Не передбачаються

Для громадян:

Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.

Для суб’єктів господарювання:

Витрати суб’єкта господарювання включатимуть витрати на оренду (придбання) платіжних пристроїв та/або сервісів для приймання електронних платіжних засобів, технічне обслуговування, ремонт, сплату комісійних винагород тощо.

Прогнозні витрати для одного суб’єкта господарювання  в перший стартовий рік впровадження регулювання, складатимуть 6129,39 грн.

Витрати часу – 6 годин.

 

Прогнозні витрати для одного суб’єкта господарювання  за п’ять років, складатимуть                   30298,83 грн.

Прогнозні показники витрат в перший стартовий рік впровадження регулювання для суб’єктів господарювання загалом, складатимуть
1 121 678 370 грн.

Прогнозні показники витрат за п’ять років регулювання для суб’єктів господарювання загалом, складатимуть
5 544 685 890 грн.

Є найбільш оптимальною серед запропонованих альтернатив, оскільки дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання та відповідатиме вимогам діючого законодавства.
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1

Залишення чинного регулювання без змін (постанова № 878)

Х Х
Альтернатива 2

Внесення змін до постанови № 878

Відмова, обрана альтернатива не відповідає нормопроектувальній техніці, визначеною Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870. Відсутні.
Альтернатива 3

Затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)

Причини для відмови відсутні, обрана альтернатива забезпечить виконання вимог пункту 14.19 статті 14 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, забезпечить права споживачів щодо вільного використання електронних платіжних засобів. Відсутні.

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми, визначеної у пункті 1 цього аналізу регуляторного впливу, передбачається:

затвердити вимоги до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги) , якими буде передбачено переведення всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж товарів (надання послуг), включаючи товари (послуги), реалізація яких здійснюється дистанційним способом;

визначити терміни переведення суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність як на загальній, так і на спрощеній системах оподаткування, на обов’язкове приймання електронних платіжних засобів.

встановити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо здійснення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів та забезпеченням захисту прав держателів електронних платіжних засобів на здійснення таких розрахунків.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Прийняття та оприлюднення цього регуляторного акта у встановленому порядку забезпечить доведення його вимог до відома суб’єктів господарювання, споживачів та органів виконавчої влади.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить вирішення визначених  проблем; створить додаткові зручності для населення при розрахунках за куплені товари (отримані послуги); дозволить скоротити операційні затрати суб’єктів господарювання (на послуги з інкасації, утримання касирів), витрати держави на обслуговування грошового обігу (друк, інкасація, знищення).

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Відповідно, розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився.

Витрати великих та середніх суб’єктів господарювання не передбачаються, а тому  розрахунок витрат згідно Додатку 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснювався згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта (Тест малого підприємництва), додається.

Прийняття постанови дозволить привести нормативно-правовий акт у відповідність до законодавства України, розширити інфраструктуру обслуговування електронних платіжних засобів, усунути перешкоди, які можуть створити підґрунтя для виникнення конфліктних ситуацій між контролюючими органами та суб’єктами  господарювання.

Прийняття та оприлюднення постанови в установленому порядку забезпечить доведення його вимог до суб’єктів господарювання, центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Прийняття постанови не призведе до неочікуваних результатів і не потребуватиме  додаткових витрат з державного бюджету.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

Державний контроль за додержанням вимог цього регуляторного акта буде здійснюватися органами виконавчої влади у межах їх компетенції відповідно до законодавства.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений строк           з моменту набрання чинності, оскільки необхідність виконання положень регуляторного акта є постійною.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

 1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – додаткових витрат з державного бюджету не передбачається.
 2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, не обмежується.
 3. Розмір коштів і час, що витрачатимуть суб’єкти господарювання, пов’язані з виконанням вимог акта – середній:

1) час, який необхідно буде витратити одному суб’єкту господарювання в перший рік впровадження регулювання – орієнтовно 6 годин;

2) кошти, які необхідно буде витратити одному суб’єкту господарювання в перший рік впровадження регулювання – орієнтовно 6129,39 грн. на придбання  необхідного обладнання та процедуру організації виконання вимог регулювання.

 1. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та (або) фізичних осіб із основними положеннями проекту регуляторного акта – високий, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua) в розділі “Документи” підрозділ “Обговорення проектів документів”.

Після прийняття регуляторного акта він буде опублікований у засобах масової інформації та розміщений на Урядовому порталі.

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити  такі статистичні показники (за інформацією Нацбанку):

кількість держателів платіжних карток;

кількість платіжних терміналів;

кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, у яких установлено торговельні платіжні термінали;

кількість операцій з використанням платіжних карток;

обсяги безготівкових операцій із використанням платіжних карток.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового та повторного періодичного відстежень показника результативності акта, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні показники.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

У разі надходження пропозицій щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінекономрозвитку протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій, які надійдуть до Міністерства.

Строк виконання заходів 30 робочих днів.

Додаток: на 9 арк. в 1 прим.

 

Перший віце-прем’єр-міністр України –

Міністр економічного розвитку і торгівлі України                                     С. І. Кубів

 

Додаток

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого та мікропідприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 02 грудня 2017 року по 12 грудня 2017 року.

№ з/п Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1. Робочі зустрічі з Офісом ефективного регулювання (BRDO), експертами офісу:

Лабою Мирославом (0672407477) та

Лавриненко Ігорем (0674090651)

Проведено 11.12.2017року

2 Запропоноване регулювання сприймається.

Отримано інформацію щодо орієнтовної кількості суб’єктів малого та мікропідприємництва на яких поширюватимуться вимоги запропонованого регулювання.

2. Телефонні розмови з (директорами) компаній:

Директором Аптечної професійної асоціації України – Руденком В.В. та юристом Аптечної професійної асоціації – Петрівською Н.

Телефонні розмови з (керівниками) закладів ресторанного господарства та суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівельну діяльність  (малих та мікро с/г):

Компанія “Сап-Сан”, м. Київ, Кізько О. (0503303425);

Компанія Асоціація власників зброї (0674415390);

4 Запропоноване регулювання не сприймається.

Отримано інформацію про те, що для виконання вимог регулювання необхідно:

1. Отримати первинну інформацію про вимоги регулювання. В середньому витрачається 1 година.

2.Укласти договір еквайрингу з банківською установою та взяти в оренду постермінал.

3. Організувати виконання вимог регулювання. В середньому 3 години.

4. Витрати на забезпечення процесу перевірок. В середньому 2 години на дві перевірки в рік (які очікуються).

5. Придбати витратні матеріали: Придбання касової стрічки – в середньому 3 рулона в місяць.

6.  Витрати на передачу інформації дротовими каналами зв’язку/бездротовими каналами зв’язку (в середньому 60 Мб/день).

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого(мікро) підприємництва, на яких поширюється регулювання: 140 000 одиниць;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
№ з/п Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за

п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)–Оренда платіжного терміналу в Банку

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

1шт.(необхідна кількість платіжних терміналів для одного с/г; за результатами консультацій)Х 300 грн грн.(середня вартість оренди платіжного терміналу в місяць) Х12 = 3600 грн. 3600 грн 3600 грн.+ 3600 грн.

(витрати на оренду платіжного терміналу у наступний рік)Х 4 роки = 18 000 грн.

1.1 Еквівалент витраченого часу на придбання необхідного обладнання- оренду платіжного терміналу

Формула:

витрати часу на пошук та купівлю РРО Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (мінімальна заробітна плата)

0,5 год.(час, необхідний для пошуку Банку з яким буде укладено договір еквайрингу) Х 19.34 грн. (вартість робочого часу на 2017 рiк)4 = 9,67 грн.

(Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік установлено, що у 2017 році мінімальна заробітна плата:

у місячному розмірі: з 1 січня – 3200 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 19,34 гривні.)

0,00

(суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік)

9,67 грн.+ 0.00 грн.(витрати часу на придбання необхідного обладнання у наступний рік) Х 4 роки = 9,67 грн.
2. Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

2.3 Вартість передачі інформації дротовими каналами зв’язку/бездротовими каналами зв’язку 60 Мб/день (трафік, необхідний для передачі інформації  50 Мб Х                 6 грн./день = 180 грн.)

180 грн.Х 1рік(12 міс.) = 2160 грн.

2160 грн. 2160 грн.+2160 грн. Х4 роки= 10800 грн.
3. Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)
3.1 Придбання касової стрічки

Формула:
Кількість витратних матеріалів необхідних одному с/г на рік Х 12 місяців Х середню вартість одиниці

3 рулона4 (середня кількість  стрічок для платіжного терміналу, яка необхідна одному с/г в місяць Х 12 місяців Х 5,70 (середня вартість одного рулона) грн. = 205 грн 205грн. 205 грн. + 205 грн. Х 4 роки = 1025 грн.
4. Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0,00 грн 0,00 грн. 0,00 грн.
5. Інші процедури:
6. Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

5974,67 грн. Х 29834,67 грн.
7. Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць. 1830002   1830003
8. Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

1 093 364 610 грн. Х 5 459 744 610 грн.
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва

щодо виконання регулювання та звітування

9. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1 год4 (час, який витрачається с/г на пошук закону в мережі  Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій)3 Х 19,34 грн. =

19,34 грн.

0,00

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

19,34 грн. (витрати на  пошук закону в мережі  Інтернет у перший рік) + 0,00 грн. (витрати на  пошук закону в мережі  Інтернет у наступний рік) Х 4 роки =           19,34грн.
10. Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

3 год. (час, який витрачається суб’єктами на розроблення та впровадження внутрішніх процедур в місяць (за результатами консультацій)) Х 19,34 грн. Х 1 процедура ( підготовка документів та  укладання договору з Банком) =         58.02 грн. 0.00 58.02 грн. (витрати на розроблення та впровадження внутрішніх процедур у перший рік) + 58.02 грн. (витрати на  розроблення та впровадження внутрішніх процедур у наступний рік) Х 4 роки =           58.02 грн.
11. Процедури офіційного звітування 0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

12. Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 2 год.(час, який витрачається на забезпечення процесу перевірки)Х19,34 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з мінімальної заробітної плати в 2017 році)Х 1 особа Х 2 перевірки в рік(за результатами консультацій)= 77,36 грн. 77,36 грн. 77,36 грн. (витрати на забезпечення процесу перевірок в перший рік) + 77,36 грн. (витрати на забезпечення процесу перевірок в наступний  рік) Х 4 роки =         386,8 грн.
13. Інші процедури:
14. Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

154,72 грн. Х 464,16 грн.
15. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць. 183 0002   183 000
16. Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

 28 313 760 грн. Х

 

84 941 280

грн.

Примітки:

 1. У розрахунку вартості 1 часу роботи використано вартість 1 часу роботи, яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», з 1 січня 2017 року становить – 19,34 гривні. Джерело отримання інформації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-193.
 2. Джерело отримання інформації: Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/extractedr).

Припущено, що кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання у перший рік (стартовий рік впровадження регулювання), та наступний рік дорівнює кількості суб’єктів господарювання, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та є суб’єктами малого (у тому числі мікро-) підприємництва станом на 12.12.2017.

 1. Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за результати пошуку постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)”.

4.Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної інформації є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці розділу 1).

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання.
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:
камеральні
виїзні
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання
6. Підготовка звітності за результатами регулювання
7. Інші адміністративні процедури (уточнити): копії, переоформлення, дублікат
Разом за рік Х Х Х Х відсутні
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х відсутні
 • Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
№ з/п Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1. Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 1 093 364 610 грн. 5 459 744 610 грн.
2. Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 28 313 760 грн. 84 941 280 грн.
3. Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 1 121 678 370 грн. 5 544 685 890 грн.
4. Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0,00 грн. 0,00 грн.
5. Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 1 121 678 370 грн. 5 544 685 890  грн.
 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат на суб’єктів малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонується такий компенсаторний механізм, як можливість використання інших електронних платіжних сервісів (інтернет-банкінг, електронні гроші, мобільні пристрої тощо).

Також, передбачено поетапне забезпечення всіма суб’єктами господарювання можливості здійснення безготівкових розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів за допомогою платіжних пристроїв та/або сервісів.

Припущено, що у випадку запровадження такої можливості, витрати суб’єктів господарювання на виконання вимог регулювання зменшаться на 50%. Тобто, з 1 121 678 370 до 560 839 185  грн. (в перший рік виконання вимог регулювання) та відповідно за п’ять років з 5 544 685 890  до 2 772 342 945 грн.

На основі запропонованих компенсаторів для суб’єктів мікро підприємництва проведено повторну оцінку витрат суб’єктів мікро підприємництва для скорегованих процедур, починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень
Заплановане регулювання 1 121 678 370 грн. 5 544 685 890 грн.
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва 560 839 185 грн. 2 772 342 945 грн.
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва – 560 839 185  грн. – 2 772 342 945 грн.

Джерело: http://www.me.gov.ua/…

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: