Наказ Міністерства юстиції України 26.12.2013 № 2765/5 “Про впорядкування використання електронної пошти в Міністерстві юстиції України, Державній виконавчій службі України, Державній реєстраційній службі України, їхніх територіальних органах та органах нотаріату”

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2013  № 2765/5

  Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2013 р.
за № 2216/24748

Про впорядкування використання електронної пошти в Міністерстві юстиції України, Державній виконавчій службі України, Державній реєстраційній службі України, їхніх територіальних органах та органах нотаріату

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, та з метою забезпечення ефективного використання в Міністерстві юстиції України, Державній виконавчій службі України, Державній реєстраційній службі України, їхніх територіальних органах та органах нотаріату ресурсів мережі Інтернет та забезпечення належного захисту інформації, яка передається під час офіційного листування, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок роботи з електронною поштою в Міністерстві юстиції України, Державній виконавчій службі України, Державній реєстраційній службі України, їхніх територіальних органах та органах нотаріату, що додається.

2. Структурним підрозділам та територіальним органам Міністерства юстиції України, Державної виконавчої служби України, Державної реєстраційної служби України, органам нотаріату (далі разом – користувачі) під час офіційного листування забезпечити використання адрес електронної пошти.

3. Державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Богданов Л.В.) вжити таких організаційно-технічних  заходів:

створення поштового сервера, необхідного для впровадження офіційного та захищеного листування;

присвоєння користувачам відповідних електронних адрес;

забезпечення супроводження функціонування електронної пошти;

адміністрування функціональних електронних адрес Міністерства юстиції України, Державної виконавчої служби України, Державної реєстраційної служби України та їхніх територіальних органів.

4. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Анохін О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Іващенка Ю.І.

Міністр О. Лукаш


 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції Україн
26.12.2013 № 2765/5

  Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2013 р.
за № 2216/24748

ПОРЯДОК
роботи з електронною поштою в Міністерстві юстиції України, Державній виконавчій службі України, Державній реєстраційній службі України, їхніх територіальних органах та органах нотаріату

1. Цей Порядок визначає механізм присвоєння та використання доменних імен для забезпечення офіційного листування засобами електронної пошти в Міністерстві юстиції України, Державній виконавчій службі України, Державній реєстраційній службі України, їхніх територіальних органах та органах нотаріату з урахуванням норм Конституції України, Законів України «Про телекомунікації»«Про інформацію»«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»«Про електронні документи та електронний документообіг», інших законодавчих і нормативних актів.

2. Адміністратор поштового сервера – державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, яке здійснює заходи з технічного й технологічного створення та супроводження поштового сервера для забезпечення функціонування офіційної електронної пошти в Міністерстві юстиції України, Державній виконавчій службі України, Державній реєстраційній службі України, їхніх територіальних органах та органах нотаріату.

3. Офіційне листування в Міністерстві юстиції України, Державній виконавчій службі України, Державній реєстраційній службі України, їхніх територіальних органах та органах нотаріату здійснюється виключно з використанням поштового сервера, створеного Адміністратором поштового сервера, і таких доменів:

“minjust.gov.ua” – використовується для підтримки засобів офіційної електронної пошти Міністерства юстиції України;

“dvs.gov.ua” – використовується для підтримки засобів офіційної електронної пошти Державної виконавчої служби України;

“drsu.gov.ua” – використовується для підтримки засобів офіційної електронної пошти Державної реєстраційної служби України;

“notary.gov.ua” – використовується для підтримки засобів офіційної електронної пошти державних нотаріусів.

4. Система офіційної електронної пошти доменів “minjust.gov.ua”,  “dvs.gov.ua”, “drsu.gov.ua” та “notary.gov.ua” складається з:

офіційних електронних адрес Міністерства юстиції України, Державної виконавчої служби України, Державної реєстраційної служби України та їхніх територіальних органів;

персональних електронних адрес користувачів Міністерства юстиції України, Державної виконавчої служби України, Державної реєстраційної служби України, їхніх територіальних органів та органів нотаріату (далі – користувачі);

функціональних електронних адрес Міністерства юстиції України, Державної виконавчої служби України, Державної реєстраційної служби України та їхніх територіальних органів, які створюються для забезпечення потреб окремих напрямків діяльності, заходів, позаштатних структур тощо.

5. Офіційні електронні адреси використовуються для офіційного листування Міністерства юстиції України, Державної виконавчої служби України, Державної реєстраційної служби України та їхніх територіальних органів за відповідними напрямами діяльності. Офіційні електронні адреси складаються з префікса “inbox@” або “info@” та відповідного доменного імені згідно з додатком до цього Порядку. Офіційна електронна адреса Міністерства юстиції України – “themis@minjust.gov.ua”.

6. Персональні електронні адреси користувачів Міністерства юстиції України, Державної виконавчої служби України, Державної реєстраційної служби України, їхніх територіальних органів та органів нотаріату призначені для офіційного листування користувача, якому належить відповідна адреса.

7. Персональні електронні адреси користувачів будуються таким чином:

1) префікс, який складається з:

для державних нотаріусів – номера свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

для користувачів Міністерства юстиції України, Державної виконавчої служби України, Державної реєстраційної служби України, їхніх територіальних органів – прізвища, у разі потреби ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, розділених крапками, транслітерованих латиницею відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»;

2) доменні імена, перелік яких викладено в додатку до цього Порядку.

8. Загальний перелік адрес електронної пошти користувачів міститься в єдиній адресній книзі, поточна версія якої постійно доступна для завантаження за такою електронною адресою: addrbook.minjust.gov.ua.

9. Надання, внесення змін, блокування або скасування електронних адрес користувачів та функціональних електронних адрес, а також внесення відповідних змін до єдиної адресної книги здійснюються Адміністратором поштового сервера на підставі офіційно поданих заявок підрозділами інформаційних технологій Міністерства юстиції України, Державної виконавчої служби України, Державної реєстраційної служби України, їхніх територіальних органів, а у разі відсутності таких – підрозділами, що виконують відповідні функції.

10. Під час надання адреси електронної пошти користувачам та функціональних електронних адрес надається тимчасовий пароль, який потребує подальшої заміни згідно з інструкцією користувача, розміщеною на поштовому сервері.

11. Офіційні електронні адреси Міністерства юстиції України, Державної виконавчої служби України, Державної реєстраційної служби України, їхніх територіальних органів та органів нотаріату можуть бути змінені лише при їх реорганізації або ліквідації.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
О.В. Анохін


 

  Додаток
до Порядку роботи з електронною поштою
в Міністерстві юстиції України,
Державній виконавчій службі України,
Державній реєстраційній службі України,
їхніх територіальних органах
та органах нотаріату
(пункт 5)

ПЕРЕЛІК
офіційних доменних імен користувачів Міністерства юстиції України, Державної виконавчої служби України, Державної реєстраційної служби України, їхніх територіальних органів та органів нотаріату

Область/район Управління юстиції Державна реєстраційна служба України Державна виконавча служба України Нотаріат
Автономна Республіка Крим cr.minjust.gov.ua cr.drsu.gov.ua cr.dvs.gov.ua cr.notary.gov.ua
Алушта al.cr.minjust.gov.ua al.cr.drsu.gov.ua al.cr.dvs.gov.ua al.cr.notary.gov.ua
Армянськ ar.cr.minjust.gov.ua ar.cr.drsu.gov.ua ar.cr.dvs.gov.ua ar.cr.notary.gov.ua
Бахчисарайський р-н bh.cr.minjust.gov.ua bh.cr.drsu.gov.ua bh.cr.dvs.gov.ua bh.cr.notary.gov.ua
Білогірський р-н bg.cr.minjust.gov.ua bg.cr.drsu.gov.ua bg.cr.dvs.gov.ua bg.cr.notary.gov.ua
Джанкой dgm.cr.minjust.gov.ua dgm.cr.drsu.gov.ua dgm.cr.dvs.gov.ua dgm.cr.notary.gov.ua
Джанкойський р-н dg.cr.minjust.gov.ua dg.cr.drsu.gov.ua dg.cr.dvs.gov.ua dg.cr.notary.gov.ua
Євпаторія ev.cr.minjust.gov.ua ev.cr.drsu.gov.ua ev.cr.dvs.gov.ua ev.cr.notary.gov.ua
Керч ker.cr.minjust.gov.ua ker.cr.drsu.gov.ua ker.cr.dvs.gov.ua ker.cr.notary.gov.ua
Кіровський р-н kir.cr.minjust.gov.ua kir.cr.drsu.gov.ua kir.cr.dvs.gov.ua kir.cr.notary.gov.ua
Красногвардійський р-н kgv.cr.minjust.gov.ua kgv.cr.drsu.gov.ua kgv.cr.dvs.gov.ua kgv.cr.notary.gov.ua
Красноперекопськ kpm.cr.minjust.gov.ua kpm.cr.drsu.gov.ua kpm.cr.dvs.gov.ua kpm.cr.notary.gov.ua
Красноперекопський р-н kp.cr.minjust.gov.ua kp.cr.drsu.gov.ua kp.cr.dvs.gov.ua kp.cr.notary.gov.ua
Ленінський р-н ln.cr.minjust.gov.ua ln.cr.drsu.gov.ua ln.cr.dvs.gov.ua ln.cr.notary.gov.ua
Нижньогірський р-н ng.cr.minjust.gov.ua ng.cr.drsu.gov.ua ng.cr.dvs.gov.ua ng.cr.notary.gov.ua
Первомайський р-н pm.cr.minjust.gov.ua pm.cr.drsu.gov.ua pm.cr.dvs.gov.ua pm.cr.notary.gov.ua
Роздольненський р-н rz.cr.minjust.gov.ua rz.cr.drsu.gov.ua rz.cr.dvs.gov.ua rz.cr.notary.gov.ua
Саки skm.cr.minjust.gov.ua skm.cr.drsu.gov.ua skm.cr.dvs.gov.ua skm.cr.notary.gov.ua
Сакський р-н sk.cr.minjust.gov.ua sk.cr.drsu.gov.ua sk.cr.dvs.gov.ua sk.cr.notary.gov.ua
Сімферополь sfm.cr.minjust.gov.ua sfm.cr.drsu.gov.ua sfm.cr.dvs.gov.ua sfm.cr.notary.gov.ua
Сімферопольський р-н sf.cr.minjust.gov.ua sf.cr.drsu.gov.ua sf.cr.dvs.gov.ua sf.cr.notary.gov.ua
Совєтський р-н sv.cr.minjust.gov.ua sv.cr.drsu.gov.ua sv.cr.dvs.gov.ua sv.cr.notary.gov.ua
Судак sd.cr.minjust.gov.ua sd.cr.drsu.gov.ua sd.cr.dvs.gov.ua sd.cr.notary.gov.ua
Феодосія fd.cr.minjust.gov.ua fd.cr.drsu.gov.ua fd.cr.dvs.gov.ua fd.cr.notary.gov.ua
Чорноморський р-н cm.cr.minjust.gov.ua cm.cr.drsu.gov.ua cm.cr.dvs.gov.ua cm.cr.notary.gov.ua
Ялта yal.cr.minjust.gov.ua yal.cr.drsu.gov.ua yal.cr.dvs.gov.ua yal.cr.notary.gov.ua
         
Вінницька обл. vn.minjust.gov.ua vn.drsu.gov.ua vn.dvs.gov.ua vn.notary.gov.ua
Барський р-н br.vn.minjust.gov.ua br.vn.drsu.gov.ua br.vn.dvs.gov.ua br.vn.notary.gov.ua
Бершадський р-н bsh.vn.minjust.gov.ua bsh.vn.drsu.gov.ua bsh.vn.dvs.gov.ua bsh.vn.notary.gov.ua
Вінницький р-н vn.vn.minjust.gov.ua vn.vn.drsu.gov.ua vn.vn.dvs.gov.ua vn.vn.notary.gov.ua
Вінниця vnm.vn.minjust.gov.ua vnm.vn.drsu.gov.ua vnm.vn.dvs.gov.ua vnm.vn.notary.gov.ua
Гайсинський р-н gs.vn.minjust.gov.ua gs.vn.drsu.gov.ua gs.vn.dvs.gov.ua gs.vn.notary.gov.ua
Жмеринка gmm.vn.minjust.gov.ua gmm.vn.drsu.gov.ua gmm.vn.dvs.gov.ua gmm.vn.notary.gov.ua
Жмеринський р-н gm.vn.minjust.gov.ua gm.vn.drsu.gov.ua gm.vn.dvs.gov.ua gm.vn.notary.gov.ua
Іллінецький р-н il.vn.minjust.gov.ua il.vn.drsu.gov.ua il.vn.dvs.gov.ua il.vn.notary.gov.ua
Калинівський р-н kl.vn.minjust.gov.ua kl.vn.drsu.gov.ua kl.vn.dvs.gov.ua kl.vn.notary.gov.ua
Козятин kzm.vn.minjust.gov.ua kzm.vn.drsu.gov.ua kzm.vn.dvs.gov.ua kzm.vn.notary.gov.ua
Козятинський р-н kz.vn.minjust.gov.ua kz.vn.drsu.gov.ua kz.vn.dvs.gov.ua kz.vn.notary.gov.ua
Крижопільський р-н kr.vn.minjust.gov.ua kr.vn.drsu.gov.ua kr.vn.dvs.gov.ua kr.vn.notary.gov.ua
Ладижин lg.vn.minjust.gov.ua lg.vn.drsu.gov.ua lg.vn.dvs.gov.ua lg.vn.notary.gov.ua
Липовецький р-н lp.vn.minjust.gov.ua lp.vn.drsu.gov.ua lp.vn.dvs.gov.ua lp.vn.notary.gov.ua
Літинський р-н lt.vn.minjust.gov.ua lt.vn.drsu.gov.ua lt.vn.dvs.gov.ua lt.vn.notary.gov.ua
Могилів-Подільський mpm.vn.minjust.gov.ua mpm.vn.drsu.gov.ua mpm.vn.dvs.gov.ua mpm.vn.notary.gov.ua
Могилів-Подільський р-н mp.vn.minjust.gov.ua mp.vn.drsu.gov.ua mp.vn.dvs.gov.ua mp.vn.notary.gov.ua
Мурованокуриловецький р-н mr.vn.minjust.gov.ua mr.vn.drsu.gov.ua mr.vn.dvs.gov.ua mr.vn.notary.gov.ua
Немирівський р-н nm.vn.minjust.gov.ua nm.vn.drsu.gov.ua nm.vn.dvs.gov.ua nm.vn.notary.gov.ua
Оратівський р-н or.vn.minjust.gov.ua or.vn.drsu.gov.ua or.vn.dvs.gov.ua or.vn.notary.gov.ua
Піщанський р-н psch.vn.minjust.gov.ua psch.vn.drsu.gov.ua psch.vn.dvs.gov.ua psch.vn.notary.gov.ua
Погребищенський р-н pgb.vn.minjust.gov.ua pgb.vn.drsu.gov.ua pgb.vn.dvs.gov.ua pgb.vn.notary.gov.ua
Теплицький р-н tp.vn.minjust.gov.ua tp.vn.drsu.gov.ua tp.vn.dvs.gov.ua tp.vn.notary.gov.ua
Тиврівський р-н tv.vn.minjust.gov.ua tv.vn.drsu.gov.ua tv.vn.dvs.gov.ua tv.vn.notary.gov.ua
Томашпільський р-н tm.vn.minjust.gov.ua tm.vn.drsu.gov.ua tm.vn.dvs.gov.ua tm.vn.notary.gov.ua
Тростянецький р-н tr.vn.minjust.gov.ua tr.vn.drsu.gov.ua tr.vn.dvs.gov.ua tr.vn.notary.gov.ua
Тульчинський р-н tl.vn.minjust.gov.ua tl.vn.drsu.gov.ua tl.vn.dvs.gov.ua tl.vn.notary.gov.ua
Хмільник hmm.vn.minjust.gov.ua hmm.vn.drsu.gov.ua hmm.vn.dvs.gov.ua hmm.vn.notary.gov.ua
Хмільницький р-н hm.vn.minjust.gov.ua hm.vn.drsu.gov.ua hm.vn.dvs.gov.ua hm.vn.notary.gov.ua
Чернівецький р-н chr.vn.minjust.gov.ua chr.vn.drsu.gov.ua chr.vn.dvs.gov.ua chr.vn.notary.gov.ua
Чечельницький р-н chl.vn.minjust.gov.ua chl.vn.drsu.gov.ua chl.vn.dvs.gov.ua chl.vn.notary.gov.ua
Шаргородський р-н shg.vn.minjust.gov.ua shg.vn.drsu.gov.ua shg.vn.dvs.gov.ua shg.vn.notary.gov.ua
Ямпільський р-н yam.vn.minjust.gov.ua yam.vn.drsu.gov.ua yam.vn.dvs.gov.ua yam.vn.notary.gov.ua
         
Волинська обл. vl.minjust.gov.ua vl.drsu.gov.ua vl.dvs.gov.ua vl.notary.gov.ua
Володимир-Волинський vvm.vl.minjust.gov.ua vvm.vl.drsu.gov.ua vvm.vl.dvs.gov.ua vvm.vl.notary.gov.ua
Володимир-Волинський р-н vv.vl.minjust.gov.ua vv.vl.drsu.gov.ua vv.vl.dvs.gov.ua vv.vl.notary.gov.ua
Горохівський р-н gr.vl.minjust.gov.ua gr.vl.drsu.gov.ua gr.vl.dvs.gov.ua gr.vl.notary.gov.ua
Іваничівський р-н iv.vl.minjust.gov.ua iv.vl.drsu.gov.ua iv.vl.dvs.gov.ua iv.vl.notary.gov.ua
Камінь-Каширський р-н kk.vl.minjust.gov.ua kk.vl.drsu.gov.ua kk.vl.dvs.gov.ua kk.vl.notary.gov.ua
Ківерцівський р-н kiv.vl.minjust.gov.ua kiv.vl.drsu.gov.ua kiv.vl.dvs.gov.ua kiv.vl.notary.gov.ua
Ковель kvm.vl.minjust.gov.ua kvm.vl.drsu.gov.ua kvm.vl.dvs.gov.ua kvm.vl.notary.gov.ua
Ковельський р-н kv.vl.minjust.gov.ua kv.vl.drsu.gov.ua kv.vl.dvs.gov.ua kv.vl.notary.gov.ua
Локачинський р-н lk.vl.minjust.gov.ua lk.vl.drsu.gov.ua lk.vl.dvs.gov.ua lk.vl.notary.gov.ua
Луцьк lcm.vl.minjust.gov.ua lcm.vl.drsu.gov.ua lcm.vl.dvs.gov.ua lcm.vl.notary.gov.ua
Луцький р-н lc.vl.minjust.gov.ua lc.vl.drsu.gov.ua lc.vl.dvs.gov.ua lc.vl.notary.gov.ua
Любешівський р-н lbs.vl.minjust.gov.ua lbs.vl.drsu.gov.ua lbs.vl.dvs.gov.ua lbs.vl.notary.gov.ua
Любомльський р-н lb.vl.minjust.gov.ua lb.vl.drsu.gov.ua lb.vl.dvs.gov.ua lb.vl.notary.gov.ua
Маневицький р-н mn.vl.minjust.gov.ua mn.vl.drsu.gov.ua mn.vl.dvs.gov.ua mn.vl.notary.gov.ua
Нововолинськ nv.vl.minjust.gov.ua nv.vl.drsu.gov.ua nv.vl.dvs.gov.ua nv.vl.notary.gov.ua
Ратнівський р-н rt.vl.minjust.gov.ua rt.vl.drsu.gov.ua rt.vl.dvs.gov.ua rt.vl.notary.gov.ua
Рожищенський р-н rg.vl.minjust.gov.ua rg.vl.drsu.gov.ua rg.vl.dvs.gov.ua rg.vl.notary.gov.ua
Старовижівський р-н st.vl.minjust.gov.ua st.vl.drsu.gov.ua st.vl.dvs.gov.ua st.vl.notary.gov.ua
Турійський р-н tr.vl.minjust.gov.ua tr.vl.drsu.gov.ua tr.vl.dvs.gov.ua tr.vl.notary.gov.ua
Шацький р-н sha.vl.minjust.gov.ua sha.vl.drsu.gov.ua sha.vl.dvs.gov.ua sha.vl.notary.gov.ua
         
Дніпропетровська обл. dp.minjust.gov.ua dp.drsu.gov.ua dp.dvs.gov.ua dp.notary.gov.ua
Апостолівський р-н ap.dp.minjust.gov.ua ap.dp.drsu.gov.ua ap.dp.dvs.gov.ua ap.dp.notary.gov.ua
Васильківський р-н vs.dp.minjust.gov.ua vs.dp.drsu.gov.ua vs.dp.dvs.gov.ua vs.dp.notary.gov.ua
Верхньодніпровський р-н vd.dp.minjust.gov.ua vd.dp.drsu.gov.ua vd.dp.dvs.gov.ua vd.dp.notary.gov.ua
Вільногірськ vg.dp.minjust.gov.ua vg.dp.drsu.gov.ua vg.dp.dvs.gov.ua vg.dp.notary.gov.ua
Дніпродзержинськ dz.dp.minjust.gov.ua dz.dp.drsu.gov.ua dz.dp.dvs.gov.ua dz.dp.notary.gov.ua
Дніпропетровськ dpm.dp.minjust.gov.ua dpm.dp.drsu.gov.ua dpm.dp.dvs.gov.ua dpm.dp.notary.gov.ua
Дніпропетровський р-н dp.dp.minjust.gov.ua dp.dp.drsu.gov.ua dp.dp.dvs.gov.ua dp.dp.notary.gov.ua
Жовті Води gv.dp.minjust.gov.ua gv.dp.drsu.gov.ua gv.dp.dvs.gov.ua gv.dp.notary.gov.ua
Кривий Ріг kvm.dp.minjust.gov.ua kvm.dp.drsu.gov.ua kvm.dp.dvs.gov.ua kvm.dp.notary.gov.ua
Криворізький р-н kv.dp.minjust.gov.ua kv.dp.drsu.gov.ua kv.dp.dvs.gov.ua kv.dp.notary.gov.ua
Криничанський р-н kn.dp.minjust.gov.ua kn.dp.drsu.gov.ua kn.dp.dvs.gov.ua kn.dp.notary.gov.ua
Магдалинівський р-н md.dp.minjust.gov.ua md.dp.drsu.gov.ua md.dp.dvs.gov.ua md.dp.notary.gov.ua
Марганець mr.dp.minjust.gov.ua mr.dp.drsu.gov.ua mr.dp.dvs.gov.ua mr.dp.notary.gov.ua
Межівський р-н mg.dp.minjust.gov.ua mg.dp.drsu.gov.ua mg.dp.dvs.gov.ua mg.dp.notary.gov.ua
Нікополь nkm.dp.minjust.gov.ua nkm.dp.drsu.gov.ua nkm.dp.dvs.gov.ua nkm.dp.notary.gov.ua
Нікопольський р-н nk.dp.minjust.gov.ua nk.dp.drsu.gov.ua nk.dp.dvs.gov.ua nk.dp.notary.gov.ua
Новомосковськ nmm.dp.minjust.gov.ua nmm.dp.drsu.gov.ua nmm.dp.dvs.gov.ua nmm.dp.notary.gov.ua
Новомосковський р-н nm.dp.minjust.gov.ua nm.dp.drsu.gov.ua nm.dp.dvs.gov.ua nm.dp.notary.gov.ua
Орджонікідзе og.dp.minjust.gov.ua og.dp.drsu.gov.ua og.dp.dvs.gov.ua og.dp.notary.gov.ua
Павлоград pgm.dp.minjust.gov.ua pgm.dp.drsu.gov.ua pgm.dp.dvs.gov.ua pgm.dp.notary.gov.ua
Павлоградський р-н pg.dp.minjust.gov.ua pg.dp.drsu.gov.ua pg.dp.dvs.gov.ua pg.dp.notary.gov.ua
Першотравенськ pr.dp.minjust.gov.ua pr.dp.drsu.gov.ua pr.dp.dvs.gov.ua pr.dp.notary.gov.ua
Петриківський р-н pk.dp.minjust.gov.ua pk.dp.drsu.gov.ua pk.dp.dvs.gov.ua pk.dp.notary.gov.ua
Петропавлівський р-н pt.dp.minjust.gov.ua pt.dp.drsu.gov.ua pt.dp.dvs.gov.ua pt.dp.notary.gov.ua
Покровський р-н pok.dp.minjust.gov.ua pok.dp.drsu.gov.ua pok.dp.dvs.gov.ua pok.dp.notary.gov.ua
П’ятихатський р-н ph.dp.minjust.gov.ua ph.dp.drsu.gov.ua ph.dp.dvs.gov.ua ph.dp.notary.gov.ua
Синельниківський р-н sn.dp.minjust.gov.ua sn.dp.drsu.gov.ua sn.dp.dvs.gov.ua sn.dp.notary.gov.ua
Синельникове snm.dp.minjust.gov.ua snm.dp.drsu.gov.ua snm.dp.dvs.gov.ua snm.dp.notary.gov.ua
Солонянський р-н sl.dp.minjust.gov.ua sl.dp.drsu.gov.ua sl.dp.dvs.gov.ua sl.dp.notary.gov.ua
Софіївський р-н sf.dp.minjust.gov.ua sf.dp.drsu.gov.ua sf.dp.dvs.gov.ua sf.dp.notary.gov.ua
Тернівка tr.dp.minjust.gov.ua tr.dp.drsu.gov.ua tr.dp.dvs.gov.ua tr.dp.notary.gov.ua
Томаківський р-н tm.dp.minjust.gov.ua tm.dp.drsu.gov.ua tm.dp.dvs.gov.ua tm.dp.notary.gov.ua
Царичанський р-н cr.dp.minjust.gov.ua cr.dp.drsu.gov.ua cr.dp.dvs.gov.ua cr.dp.notary.gov.ua
Широківський р-н shk.dp.minjust.gov.ua shk.dp.drsu.gov.ua shk.dp.dvs.gov.ua shk.dp.notary.gov.ua
Юр’ївський р-н yr.dp.minjust.gov.ua yr.dp.drsu.gov.ua yr.dp.dvs.gov.ua yr.dp.notary.gov.ua
         
Донецька обл. dn.minjust.gov.ua dn.drsu.gov.ua dn.dvs.gov.ua dn.notary.gov.ua
Авдіївка av.dn.minjust.gov.ua av.dn.drsu.gov.ua av.dn.dvs.gov.ua av.dn.notary.gov.ua
Амвросіївський р-н am.dn.minjust.gov.ua am.dn.drsu.gov.ua am.dn.dvs.gov.ua am.dn.notary.gov.ua
Артемівськ arm.dn.minjust.gov.ua arm.dn.drsu.gov.ua arm.dn.dvs.gov.ua arm.dn.notary.gov.ua
Артемівський р-н ar.dn.minjust.gov.ua ar.dn.drsu.gov.ua ar.dn.dvs.gov.ua ar.dn.notary.gov.ua
Великоновосілківський р-н vk.dn.minjust.gov.ua vk.dn.drsu.gov.ua vk.dn.dvs.gov.ua vk.dn.notary.gov.ua
Волноваський р-н vv.dn.minjust.gov.ua vv.dn.drsu.gov.ua vv.dn.dvs.gov.ua vv.dn.notary.gov.ua
Володарський р-н vl.dn.minjust.gov.ua vl.dn.drsu.gov.ua vl.dn.dvs.gov.ua vl.dn.notary.gov.ua
Вугледар vg.dn.minjust.gov.ua vg.dn.drsu.gov.ua vg.dn.dvs.gov.ua vg.dn.notary.gov.ua
Горлівка gr.dn.minjust.gov.ua gr.dn.drsu.gov.ua gr.dn.dvs.gov.ua gr.dn.notary.gov.ua
Дебальцеве db.dn.minjust.gov.ua db.dn.drsu.gov.ua db.dn.dvs.gov.ua db.dn.notary.gov.ua
Дзержинськ dz.dn.minjust.gov.ua dz.dn.drsu.gov.ua dz.dn.dvs.gov.ua dz.dn.notary.gov.ua
Димитров dm.dn.minjust.gov.ua dm.dn.drsu.gov.ua dm.dn.dvs.gov.ua dm.dn.notary.gov.ua
Добропілля dpm.dn.minjust.gov.ua dpm.dn.drsu.gov.ua dpm.dn.dvs.gov.ua dpm.dn.notary.gov.ua
Добропільський р-н dp.dn.minjust.gov.ua dp.dn.drsu.gov.ua dp.dn.dvs.gov.ua dp.dn.notary.gov.ua
Докучаєвськ dk.dn.minjust.gov.ua dk.dn.drsu.gov.ua dk.dn.dvs.gov.ua dk.dn.notary.gov.ua
Донецьк dn.dn.minjust.gov.ua dn.dn.drsu.gov.ua dn.dn.dvs.gov.ua dn.dn.notary.gov.ua
Дружківка dr.dn.minjust.gov.ua dr.dn.drsu.gov.ua dr.dn.dvs.gov.ua dr.dn.notary.gov.ua
Єнакієве en.dn.minjust.gov.ua en.dn.drsu.gov.ua en.dn.dvs.gov.ua en.dn.notary.gov.ua
Жданівка gd.dn.minjust.gov.ua gd.dn.drsu.gov.ua gd.dn.dvs.gov.ua gd.dn.notary.gov.ua
Кіровське kir.dn.minjust.gov.ua kir.dn.drsu.gov.ua kir.dn.dvs.gov.ua kir.dn.notary.gov.ua
Костянтинівка ksm.dn.minjust.gov.ua ksm.dn.drsu.gov.ua ksm.dn.dvs.gov.ua ksm.dn.notary.gov.ua
Костянтинівський р-н ks.dn.minjust.gov.ua ks.dn.drsu.gov.ua ks.dn.dvs.gov.ua ks.dn.notary.gov.ua
Краматорськ km.dn.minjust.gov.ua km.dn.drsu.gov.ua km.dn.dvs.gov.ua km.dn.notary.gov.ua
Красний Лиман klm.dn.minjust.gov.ua klm.dn.drsu.gov.ua klm.dn.dvs.gov.ua klm.dn.notary.gov.ua
Красноармійськ kam.dn.minjust.gov.ua kam.dn.drsu.gov.ua kam.dn.dvs.gov.ua kam.dn.notary.gov.ua
Красноармійський р-н ka.dn.minjust.gov.ua ka.dn.drsu.gov.ua ka.dn.dvs.gov.ua ka.dn.notary.gov.ua
Краснолиманський р-н kl.dn.minjust.gov.ua kl.dn.drsu.gov.ua kl.dn.dvs.gov.ua kl.dn.notary.gov.ua
Макіївка mk.dn.minjust.gov.ua mk.dn.drsu.gov.ua mk.dn.dvs.gov.ua mk.dn.notary.gov.ua
Маріуполь mr.dn.minjust.gov.ua mr.dn.drsu.gov.ua mr.dn.dvs.gov.ua mr.dn.notary.gov.ua
Мар’їнський р-н mn.dn.minjust.gov.ua mn.dn.drsu.gov.ua mn.dn.dvs.gov.ua mn.dn.notary.gov.ua
Новоазовський р-н nz.dn.minjust.gov.ua nz.dn.drsu.gov.ua nz.dn.dvs.gov.ua nz.dn.notary.gov.ua
Новогродівка nv.dn.minjust.gov.ua nv.dn.drsu.gov.ua nv.dn.dvs.gov.ua nv.dn.notary.gov.ua
Олександрівський р-н ol.dn.minjust.gov.ua ol.dn.drsu.gov.ua ol.dn.dvs.gov.ua ol.dn.notary.gov.ua
Першотравневий р-н pt.dn.minjust.gov.ua pt.dn.drsu.gov.ua pt.dn.dvs.gov.ua pt.dn.notary.gov.ua
Селидове sd.dn.minjust.gov.ua sd.dn.drsu.gov.ua sd.dn.dvs.gov.ua sd.dn.notary.gov.ua
Слов’янськ slm.dn.minjust.gov.ua slm.dn.drsu.gov.ua slm.dn.dvs.gov.ua slm.dn.notary.gov.ua
Слов’янський р-н sl.dn.minjust.gov.ua sl.dn.drsu.gov.ua sl.dn.dvs.gov.ua sl.dn.notary.gov.ua
Сніжне sn.dn.minjust.gov.ua sn.dn.drsu.gov.ua sn.dn.dvs.gov.ua sn.dn.notary.gov.ua
Старобешівський р-н sb.dn.minjust.gov.ua sb.dn.drsu.gov.ua sb.dn.dvs.gov.ua sb.dn.notary.gov.ua
Тельманівський р-н tm.dn.minjust.gov.ua tm.dn.drsu.gov.ua tm.dn.dvs.gov.ua tm.dn.notary.gov.ua
Торез tr.dn.minjust.gov.ua tr.dn.drsu.gov.ua tr.dn.dvs.gov.ua tr.dn.notary.gov.ua
Харцизьк hr.dn.minjust.gov.ua hr.dn.drsu.gov.ua hr.dn.dvs.gov.ua hr.dn.notary.gov.ua
Шахтарськ shm.dn.minjust.gov.ua shm.dn.drsu.gov.ua shm.dn.dvs.gov.ua shm.dn.notary.gov.ua
Шахтарський р-н sh.dn.minjust.gov.ua sh.dn.drsu.gov.ua sh.dn.dvs.gov.ua sh.dn.notary.gov.ua
Ясинувата ysm.dn.minjust.gov.ua ysm.dn.drsu.gov.ua ysm.dn.dvs.gov.ua ysm.dn.notary.gov.ua
Ясинуватський р-н ys.dn.minjust.gov.ua ys.dn.drsu.gov.ua ys.dn.dvs.gov.ua ys.dn.notary.gov.ua
         
Житомирська обл. zt.minjust.gov.ua zt.drsu.gov.ua zt.dvs.gov.ua zt.notary.gov.ua
Андрушівський р-н an.zt.minjust.gov.ua an.zt.drsu.gov.ua an.zt.dvs.gov.ua an.zt.notary.gov.ua
Баранівський р-н br.zt.minjust.gov.ua br.zt.drsu.gov.ua br.zt.dvs.gov.ua br.zt.notary.gov.ua
Бердичів bdm.zt.minjust.gov.ua bdm.zt.drsu.gov.ua bdm.zt.dvs.gov.ua bdm.zt.notary.gov.ua
Бердичівський р-н bd.zt.minjust.gov.ua bd.zt.drsu.gov.ua bd.zt.dvs.gov.ua bd.zt.notary.gov.ua
Брусилівський р-н bs.zt.minjust.gov.ua bs.zt.drsu.gov.ua bs.zt.dvs.gov.ua bs.zt.notary.gov.ua
Володарсько-Волинський р-н vv.zt.minjust.gov.ua vv.zt.drsu.gov.ua vv.zt.dvs.gov.ua vv.zt.notary.gov.ua
Ємільчинський р-н em.zt.minjust.gov.ua em.zt.drsu.gov.ua em.zt.dvs.gov.ua em.zt.notary.gov.ua
Житомир ztm.zt.minjust.gov.ua ztm.zt.drsu.gov.ua ztm.zt.dvs.gov.ua ztm.zt.notary.gov.ua
Житомирський р-н zt.zt.minjust.gov.ua zt.zt.drsu.gov.ua zt.zt.dvs.gov.ua zt.zt.notary.gov.ua
Коростенський р-н kr.zt.minjust.gov.ua kr.zt.drsu.gov.ua kr.zt.dvs.gov.ua kr.zt.notary.gov.ua
Коростень krm.zt.minjust.gov.ua krm.zt.drsu.gov.ua krm.zt.dvs.gov.ua krm.zt.notary.gov.ua
Коростишівський р-н ks.zt.minjust.gov.ua ks.zt.drsu.gov.ua ks.zt.dvs.gov.ua ks.zt.notary.gov.ua
Лугинський р-н lg.zt.minjust.gov.ua lg.zt.drsu.gov.ua lg.zt.dvs.gov.ua lg.zt.notary.gov.ua
Любарський р-н lb.zt.minjust.gov.ua lb.zt.drsu.gov.ua lb.zt.dvs.gov.ua lb.zt.notary.gov.ua
Малин mlm.zt.minjust.gov.ua mlm.zt.drsu.gov.ua mlm.zt.dvs.gov.ua mlm.zt.notary.gov.ua
Малинський р-н ml.zt.minjust.gov.ua ml.zt.drsu.gov.ua ml.zt.dvs.gov.ua ml.zt.notary.gov.ua
Народицький р-н nr.zt.minjust.gov.ua nr.zt.drsu.gov.ua nr.zt.dvs.gov.ua nr.zt.notary.gov.ua
Новоград-Волинський nvm.zt.minjust.gov.ua nvm.zt.drsu.gov.ua nvm.zt.dvs.gov.ua nvm.zt.notary.gov.ua
Новоград-Волинський р-н nv.zt.minjust.gov.ua nv.zt.drsu.gov.ua nv.zt.dvs.gov.ua nv.zt.notary.gov.ua
Овруцький р-н ov.zt.minjust.gov.ua ov.zt.drsu.gov.ua ov.zt.dvs.gov.ua ov.zt.notary.gov.ua
Олевський р-н ol.zt.minjust.gov.ua ol.zt.drsu.gov.ua ol.zt.dvs.gov.ua ol.zt.notary.gov.ua
Попільнянський р-н pp.zt.minjust.gov.ua pp.zt.drsu.gov.ua pp.zt.dvs.gov.ua pp.zt.notary.gov.ua
Радомишльський р-н rd.zt.minjust.gov.ua rd.zt.drsu.gov.ua rd.zt.dvs.gov.ua rd.zt.notary.gov.ua
Романівський р-н rm.zt.minjust.gov.ua rm.zt.drsu.gov.ua rm.zt.dvs.gov.ua rm.zt.notary.gov.ua
Ружинський р-н rg.zt.minjust.gov.ua rg.zt.drsu.gov.ua rg.zt.dvs.gov.ua rg.zt.notary.gov.ua
Червоноармійський р-н cha.zt.minjust.gov.ua cha.zt.drsu.gov.ua cha.zt.dvs.gov.ua cha.zt.notary.gov.ua
Черняхівський р-н chr.zt.minjust.gov.ua chr.zt.drsu.gov.ua chr.zt.dvs.gov.ua chr.zt.notary.gov.ua
Чуднівський р-н chd.zt.minjust.gov.ua chd.zt.drsu.gov.ua chd.zt.dvs.gov.ua chd.zt.notary.gov.ua
         
Закарпатська обл. zk.minjust.gov.ua zk.drsu.gov.ua zk.dvs.gov.ua zk.notary.gov.ua
Берегівський р-н bg.zk.minjust.gov.ua bg.zk.drsu.gov.ua bg.zk.dvs.gov.ua bg.zk.notary.gov.ua
Берегове bgm.zk.minjust.gov.ua bgm.zk.drsu.gov.ua bgm.zk.dvs.gov.ua bgm.zk.notary.gov.ua
Великоберезнянський р-н vb.zk.minjust.gov.ua vb.zk.drsu.gov.ua vb.zk.dvs.gov.ua vb.zk.notary.gov.ua
Виноградівський р-н vn.zk.minjust.gov.ua vn.zk.drsu.gov.ua vn.zk.dvs.gov.ua vn.zk.notary.gov.ua
Воловецький р-н vl.zk.minjust.gov.ua vl.zk.drsu.gov.ua vl.zk.dvs.gov.ua vl.zk.notary.gov.ua
Іршавський р-н ir.zk.minjust.gov.ua ir.zk.drsu.gov.ua ir.zk.dvs.gov.ua ir.zk.notary.gov.ua
Міжгірський р-н mg.zk.minjust.gov.ua mg.zk.drsu.gov.ua mg.zk.dvs.gov.ua mg.zk.notary.gov.ua
Мукачеве mkm.zk.minjust.gov.ua mkm.zk.drsu.gov.ua mkm.zk.dvs.gov.ua mkm.zk.notary.gov.ua
Мукачівський р-н mk.zk.minjust.gov.ua mk.zk.drsu.gov.ua mk.zk.dvs.gov.ua mk.zk.notary.gov.ua
Перечинський р-н pr.zk.minjust.gov.ua pr.zk.drsu.gov.ua pr.zk.dvs.gov.ua pr.zk.notary.gov.ua
Рахівський р-н rh.zk.minjust.gov.ua rh.zk.drsu.gov.ua rh.zk.dvs.gov.ua rh.zk.notary.gov.ua
Свалявський р-н sv.zk.minjust.gov.ua sv.zk.drsu.gov.ua sv.zk.dvs.gov.ua sv.zk.notary.gov.ua
Тячівський р-н tch.zk.minjust.gov.ua tch.zk.drsu.gov.ua tch.zk.dvs.gov.ua tch.zk.notary.gov.ua
Ужгород ugm.zk.minjust.gov.ua ugm.zk.drsu.gov.ua ugm.zk.dvs.gov.ua ugm.zk.notary.gov.ua
Ужгородський р-н ug.zk.minjust.gov.ua ug.zk.drsu.gov.ua ug.zk.dvs.gov.ua ug.zk.notary.gov.ua
Хуст hsm.zk.minjust.gov.ua hsm.zk.drsu.gov.ua hsm.zk.dvs.gov.ua hsm.zk.notary.gov.ua
Хустський р-н hs.zk.minjust.gov.ua hs.zk.drsu.gov.ua hs.zk.dvs.gov.ua hs.zk.notary.gov.ua
Чоп chp.zk.minjust.gov.ua chp.zk.drsu.gov.ua chp.zk.dvs.gov.ua chp.zk.notary.gov.ua
         
Запорізька обл. zp.minjust.gov.ua zp.drsu.gov.ua zp.dvs.gov.ua zp.notary.gov.ua
Бердянськ bdm.zp.minjust.gov.ua bdm.zp.drsu.gov.ua bdm.zp.dvs.gov.ua bdm.zp.notary.gov.ua
Бердянський р-н bd.zp.minjust.gov.ua bd.zp.drsu.gov.ua bd.zp.dvs.gov.ua bd.zp.notary.gov.ua
Василівський р-н vs.zp.minjust.gov.ua vs.zp.drsu.gov.ua vs.zp.dvs.gov.ua vs.zp.notary.gov.ua
Великобілозерський р-н vb.zp.minjust.gov.ua vb.zp.drsu.gov.ua vb.zp.dvs.gov.ua vb.zp.notary.gov.ua
Веселівський р-н vsl.zp.minjust.gov.ua vsl.zp.drsu.gov.ua vsl.zp.dvs.gov.ua vsl.zp.notary.gov.ua
Вільнянський р-н vl.zp.minjust.gov.ua vl.zp.drsu.gov.ua vl.zp.dvs.gov.ua vl.zp.notary.gov.ua
Гуляйпільський р-н gp.zp.minjust.gov.ua gp.zp.drsu.gov.ua gp.zp.dvs.gov.ua gp.zp.notary.gov.ua
Енергодар ed.zp.minjust.gov.ua ed.zp.drsu.gov.ua ed.zp.dvs.gov.ua ed.zp.notary.gov.ua
Запоріжжя zpm.zp.minjust.gov.ua zpm.zp.drsu.gov.ua zpm.zp.dvs.gov.ua zpm.zp.notary.gov.ua
Запорізький р-н zp.zp.minjust.gov.ua zp.zp.drsu.gov.ua zp.zp.dvs.gov.ua zp.zp.notary.gov.ua
Кам’янсько-Дніпровський р-н kd.zp.minjust.gov.ua kd.zp.drsu.gov.ua kd.zp.dvs.gov.ua kd.zp.notary.gov.ua
Куйбишевський р-н kb.zp.minjust.gov.ua kb.zp.drsu.gov.ua kb.zp.dvs.gov.ua kb.zp.notary.gov.ua
Мелітополь mpm.zp.minjust.gov.ua mpm.zp.drsu.gov.ua mpm.zp.dvs.gov.ua mpm.zp.notary.gov.ua
Мелітопольський р-н mp.zp.minjust.gov.ua mp.zp.drsu.gov.ua mp.zp.dvs.gov.ua mp.zp.notary.gov.ua
Михайлівський р-н mh.zp.minjust.gov.ua mh.zp.drsu.gov.ua mh.zp.dvs.gov.ua mh.zp.notary.gov.ua
Новомиколаївський р-н nm.zp.minjust.gov.ua nm.zp.drsu.gov.ua nm.zp.dvs.gov.ua nm.zp.notary.gov.ua
Оріхівський р-н or.zp.minjust.gov.ua or.zp.drsu.gov.ua or.zp.dvs.gov.ua or.zp.notary.gov.ua
Пологівський р-н pl.zp.minjust.gov.ua pl.zp.drsu.gov.ua pl.zp.dvs.gov.ua pl.zp.notary.gov.ua
Приазовський р-н pz.zp.minjust.gov.ua pz.zp.drsu.gov.ua pz.zp.dvs.gov.ua pz.zp.notary.gov.ua
Приморський р-н pm.zp.minjust.gov.ua pm.zp.drsu.gov.ua pm.zp.dvs.gov.ua pm.zp.notary.gov.ua
Розівський р-н rz.zp.minjust.gov.ua rz.zp.drsu.gov.ua rz.zp.dvs.gov.ua rz.zp.notary.gov.ua
Токмак tmm.zp.minjust.gov.ua tmm.zp.drsu.gov.ua tmm.zp.dvs.gov.ua tmm.zp.notary.gov.ua
Токмацький р-н tm.zp.minjust.gov.ua tm.zp.drsu.gov.ua tm.zp.dvs.gov.ua tm.zp.notary.gov.ua
Чернігівський р-н chg.zp.minjust.gov.ua chg.zp.drsu.gov.ua chg.zp.dvs.gov.ua chg.zp.notary.gov.ua
Якимівський р-н yk.zp.minjust.gov.ua yk.zp.drsu.gov.ua yk.zp.dvs.gov.ua yk.zp.notary.gov.ua
         
Івано-Франківська обл. if.minjust.gov.ua if.drsu.gov.ua if.dvs.gov.ua if.notary.gov.ua
Богородчанський р-н bg.if.minjust.gov.ua bg.if.drsu.gov.ua bg.if.dvs.gov.ua bg.if.notary.gov.ua
Болехів bl.if.minjust.gov.ua bl.if.drsu.gov.ua bl.if.dvs.gov.ua bl.if.notary.gov.ua
Верховинський р-н vr.if.minjust.gov.ua vr.if.drsu.gov.ua vr.if.dvs.gov.ua vr.if.notary.gov.ua
Галицький р-н gl.if.minjust.gov.ua gl.if.drsu.gov.ua gl.if.dvs.gov.ua gl.if.notary.gov.ua
Городенківський р-н gd.if.minjust.gov.ua gd.if.drsu.gov.ua gd.if.dvs.gov.ua gd.if.notary.gov.ua
Долинський р-н dl.if.minjust.gov.ua dl.if.drsu.gov.ua dl.if.dvs.gov.ua dl.if.notary.gov.ua
Івано-Франківськ if.if.minjust.gov.ua if.if.drsu.gov.ua if.if.dvs.gov.ua if.if.notary.gov.ua
Калуський р-н kl.if.minjust.gov.ua kl.if.drsu.gov.ua kl.if.dvs.gov.ua kl.if.notary.gov.ua
Калуш klm.if.minjust.gov.ua klm.if.drsu.gov.ua klm.if.dvs.gov.ua klm.if.notary.gov.ua
Коломийський р-н km.if.minjust.gov.ua km.if.drsu.gov.ua km.if.dvs.gov.ua km.if.notary.gov.ua
Коломия kmm.if.minjust.gov.ua kmm.if.drsu.gov.ua kmm.if.dvs.gov.ua kmm.if.notary.gov.ua
Косівський р-н ks.if.minjust.gov.ua ks.if.drsu.gov.ua ks.if.dvs.gov.ua ks.if.notary.gov.ua
Надвірнянський р-н nd.if.minjust.gov.ua nd.if.drsu.gov.ua nd.if.dvs.gov.ua nd.if.notary.gov.ua
Рогатинський р-н rt.if.minjust.gov.ua rt.if.drsu.gov.ua rt.if.dvs.gov.ua rt.if.notary.gov.ua
Рожнятівський р-н rg.if.minjust.gov.ua rg.if.drsu.gov.ua rg.if.dvs.gov.ua rg.if.notary.gov.ua
Снятинський р-н sn.if.minjust.gov.ua sn.if.drsu.gov.ua sn.if.dvs.gov.ua sn.if.notary.gov.ua
Тисменицький р-н ts.if.minjust.gov.ua ts.if.drsu.gov.ua ts.if.dvs.gov.ua ts.if.notary.gov.ua
Тлумацький р-н tl.if.minjust.gov.ua tl.if.drsu.gov.ua tl.if.dvs.gov.ua tl.if.notary.gov.ua
Яремче yr.if.minjust.gov.ua yr.if.drsu.gov.ua yr.if.dvs.gov.ua yr.if.notary.gov.ua
         
Київська обл. ko.minjust.gov.ua ko.drsu.gov.ua ko.dvs.gov.ua ko.notary.gov.ua
Баришівський р-н br.ko.minjust.gov.ua br.ko.drsu.gov.ua br.ko.dvs.gov.ua br.ko.notary.gov.ua
Березань bz.ko.minjust.gov.ua bz.ko.drsu.gov.ua bz.ko.dvs.gov.ua bz.ko.notary.gov.ua
Біла Церква bcm.ko.minjust.gov.ua bcm.ko.drsu.gov.ua bcm.ko.dvs.gov.ua bcm.ko.notary.gov.ua
Білоцерківський р-н bc.ko.minjust.gov.ua bc.ko.drsu.gov.ua bc.ko.dvs.gov.ua bc.ko.notary.gov.ua
Богуславський р-н bg.ko.minjust.gov.ua bg.ko.drsu.gov.ua bg.ko.dvs.gov.ua bg.ko.notary.gov.ua
Бориспіль bpm.ko.minjust.gov.ua bpm.ko.drsu.gov.ua bpm.ko.dvs.gov.ua bpm.ko.notary.gov.ua
Бориспільський р-н bp.ko.minjust.gov.ua bp.ko.drsu.gov.ua bp.ko.dvs.gov.ua bp.ko.notary.gov.ua
Бородянський р-н bd.ko.minjust.gov.ua bd.ko.drsu.gov.ua bd.ko.dvs.gov.ua bd.ko.notary.gov.ua
Бровари bvm.ko.minjust.gov.ua bvm.ko.drsu.gov.ua bvm.ko.dvs.gov.ua bvm.ko.notary.gov.ua
Броварський р-н bv.ko.minjust.gov.ua bv.ko.drsu.gov.ua bv.ko.dvs.gov.ua bv.ko.notary.gov.ua
Буча bu.ko.minjust.gov.ua bu.ko.drsu.gov.ua bu.ko.dvs.gov.ua bu.ko.notary.gov.ua
Васильків vsm.ko.minjust.gov.ua vsm.ko.drsu.gov.ua vsm.ko.dvs.gov.ua vsm.ko.notary.gov.ua
Васильківський р-н vs.ko.minjust.gov.ua vs.ko.drsu.gov.ua vs.ko.dvs.gov.ua vs.ko.notary.gov.ua
Вишгородський р-н vsh.ko.minjust.gov.ua vsh.ko.drsu.gov.ua vsh.ko.dvs.gov.ua vsh.ko.notary.gov.ua
Володарський р-н vld.ko.minjust.gov.ua vld.ko.drsu.gov.ua vld.ko.dvs.gov.ua vld.ko.notary.gov.ua
Згурівський р-н zg.ko.minjust.gov.ua zg.ko.drsu.gov.ua zg.ko.dvs.gov.ua zg.ko.notary.gov.ua
Іванківський р-н iv.ko.minjust.gov.ua iv.ko.drsu.gov.ua iv.ko.dvs.gov.ua iv.ko.notary.gov.ua
Ірпінь ir.ko.minjust.gov.ua ir.ko.drsu.gov.ua ir.ko.dvs.gov.ua ir.ko.notary.gov.ua
Кагарлицький р-н kg.ko.minjust.gov.ua kg.ko.drsu.gov.ua kg.ko.dvs.gov.ua kg.ko.notary.gov.ua
Києво-Святошинський р-н ks.ko.minjust.gov.ua ks.ko.drsu.gov.ua ks.ko.dvs.gov.ua ks.ko.notary.gov.ua
Макарівський р-н mk.ko.minjust.gov.ua mk.ko.drsu.gov.ua mk.ko.dvs.gov.ua mk.ko.notary.gov.ua
Миронівський р-н mr.ko.minjust.gov.ua mr.ko.drsu.gov.ua mr.ko.dvs.gov.ua mr.ko.notary.gov.ua
Обухів obm.ko.minjust.gov.ua obm.ko.drsu.gov.ua obm.ko.dvs.gov.ua obm.ko.notary.gov.ua
Обухівський р-н ob.ko.minjust.gov.ua ob.ko.drsu.gov.ua ob.ko.dvs.gov.ua ob.ko.notary.gov.ua
Переяслав-Хмельницький phm.ko.minjust.gov.ua phm.ko.drsu.gov.ua phm.ko.dvs.gov.ua phm.ko.notary.gov.ua
Переяслав-Хмельницький р-н ph.ko.minjust.gov.ua ph.ko.drsu.gov.ua ph.ko.dvs.gov.ua ph.ko.notary.gov.ua
Поліський р-н pl.ko.minjust.gov.ua pl.ko.drsu.gov.ua pl.ko.dvs.gov.ua pl.ko.notary.gov.ua
Прип’ять pr.ko.minjust.gov.ua pr.ko.drsu.gov.ua pr.ko.dvs.gov.ua pr.ko.notary.gov.ua
Ржищів rg.ko.minjust.gov.ua rg.ko.drsu.gov.ua rg.ko.dvs.gov.ua rg.ko.notary.gov.ua
Рокитнянський р-н rk.ko.minjust.gov.ua rk.ko.drsu.gov.ua rk.ko.dvs.gov.ua rk.ko.notary.gov.ua
Сквирський р-н sk.ko.minjust.gov.ua sk.ko.drsu.gov.ua sk.ko.dvs.gov.ua sk.ko.notary.gov.ua
Славутич sl.ko.minjust.gov.ua sl.ko.drsu.gov.ua sl.ko.dvs.gov.ua sl.ko.notary.gov.ua
Ставищенський р-н st.ko.minjust.gov.ua st.ko.drsu.gov.ua st.ko.dvs.gov.ua st.ko.notary.gov.ua
Таращанський р-н tr.ko.minjust.gov.ua tr.ko.drsu.gov.ua tr.ko.dvs.gov.ua tr.ko.notary.gov.ua
Тетіївський р-н tt.ko.minjust.gov.ua tt.ko.drsu.gov.ua tt.ko.dvs.gov.ua tt.ko.notary.gov.ua
Фастів fsm.ko.minjust.gov.ua fsm.ko.drsu.gov.ua fsm.ko.dvs.gov.ua fsm.ko.notary.gov.ua
Фастівський р-н fs.ko.minjust.gov.ua fs.ko.drsu.gov.ua fs.ko.dvs.gov.ua fs.ko.notary.gov.ua
Яготинський р-н yg.ko.minjust.gov.ua yg.ko.drsu.gov.ua yg.ko.dvs.gov.ua yg.ko.notary.gov.ua
         
Кіровоградська обл. kr.minjust.gov.ua kr.drsu.gov.ua kr.dvs.gov.ua kr.notary.gov.ua
Бобринецький р-н bb.kr.minjust.gov.ua bb.kr.drsu.gov.ua bb.kr.dvs.gov.ua bb.kr.notary.gov.ua
Вільшанський р-н vl.kr.minjust.gov.ua vl.kr.drsu.gov.ua vl.kr.dvs.gov.ua vl.kr.notary.gov.ua
Гайворонський р-н gv.kr.minjust.gov.ua gv.kr.drsu.gov.ua gv.kr.dvs.gov.ua gv.kr.notary.gov.ua
Голованівський р-н gl.kr.minjust.gov.ua gl.kr.drsu.gov.ua gl.kr.dvs.gov.ua gl.kr.notary.gov.ua
Добровеличківський р-н dv.kr.minjust.gov.ua dv.kr.drsu.gov.ua dv.kr.dvs.gov.ua dv.kr.notary.gov.ua
Долинський р-н dl.kr.minjust.gov.ua dl.kr.drsu.gov.ua dl.kr.dvs.gov.ua dl.kr.notary.gov.ua
Знам’янка znm.kr.minjust.gov.ua znm.kr.drsu.gov.ua znm.kr.dvs.gov.ua znm.kr.notary.gov.ua
Знам’янський р-н zn.kr.minjust.gov.ua zn.kr.drsu.gov.ua zn.kr.dvs.gov.ua zn.kr.notary.gov.ua
Кіровоград krm.kr.minjust.gov.ua krm.kr.drsu.gov.ua krm.kr.dvs.gov.ua krm.kr.notary.gov.ua
Кіровоградський р-н kr.kr.minjust.gov.ua kr.kr.drsu.gov.ua kr.kr.dvs.gov.ua kr.kr.notary.gov.ua
Компаніївський р-н km.kr.minjust.gov.ua km.kr.drsu.gov.ua km.kr.dvs.gov.ua km.kr.notary.gov.ua
Маловисківський р-н mv.kr.minjust.gov.ua mv.kr.drsu.gov.ua mv.kr.dvs.gov.ua mv.kr.notary.gov.ua
Новгородківський р-н ng.kr.minjust.gov.ua ng.kr.drsu.gov.ua ng.kr.dvs.gov.ua ng.kr.notary.gov.ua
Новоархангельський р-н na.kr.minjust.gov.ua na.kr.drsu.gov.ua na.kr.dvs.gov.ua na.kr.notary.gov.ua
Новомиргородський р-н nm.kr.minjust.gov.ua nm.kr.drsu.gov.ua nm.kr.dvs.gov.ua nm.kr.notary.gov.ua
Новоукраїнський р-н nu.kr.minjust.gov.ua nu.kr.drsu.gov.ua nu.kr.dvs.gov.ua nu.kr.notary.gov.ua
Олександрівський р-н olv.kr.minjust.gov.ua olv.kr.drsu.gov.ua olv.kr.dvs.gov.ua olv.kr.notary.gov.ua
Олександрійський р-н ol.kr.minjust.gov.ua ol.kr.drsu.gov.ua ol.kr.dvs.gov.ua ol.kr.notary.gov.ua
Олександрія olm.kr.minjust.gov.ua olm.kr.drsu.gov.ua olm.kr.dvs.gov.ua olm.kr.notary.gov.ua
Онуфріївський р-н on.kr.minjust.gov.ua on.kr.drsu.gov.ua on.kr.dvs.gov.ua on.kr.notary.gov.ua
Петрівський р-н pt.kr.minjust.gov.ua pt.kr.drsu.gov.ua pt.kr.dvs.gov.ua pt.kr.notary.gov.ua
Світловодськ svm.kr.minjust.gov.ua svm.kr.drsu.gov.ua svm.kr.dvs.gov.ua svm.kr.notary.gov.ua
Світловодський р-н sv.kr.minjust.gov.ua sv.kr.drsu.gov.ua sv.kr.dvs.gov.ua sv.kr.notary.gov.ua
Ульяновський р-н ul.kr.minjust.gov.ua ul.kr.drsu.gov.ua ul.kr.dvs.gov.ua ul.kr.notary.gov.ua
Устинівський р-н us.kr.minjust.gov.ua us.kr.drsu.gov.ua us.kr.dvs.gov.ua us.kr.notary.gov.ua
         
Луганська обл. lg.minjust.gov.ua lg.drsu.gov.ua lg.dvs.gov.ua lg.notary.gov.ua
Алчевськ al.lg.minjust.gov.ua al.lg.drsu.gov.ua al.lg.dvs.gov.ua al.lg.notary.gov.ua
Антрацит acm.lg.minjust.gov.ua acm.lg.drsu.gov.ua acm.lg.dvs.gov.ua acm.lg.notary.gov.ua
Антрацитівський р-н ac.lg.minjust.gov.ua ac.lg.drsu.gov.ua ac.lg.dvs.gov.ua ac.lg.notary.gov.ua
Біловодський р-н bv.lg.minjust.gov.ua bv.lg.drsu.gov.ua bv.lg.dvs.gov.ua bv.lg.notary.gov.ua
Білокуракинський р-н bk.lg.minjust.gov.ua bk.lg.drsu.gov.ua bk.lg.dvs.gov.ua bk.lg.notary.gov.ua
Брянка br.lg.minjust.gov.ua br.lg.drsu.gov.ua br.lg.dvs.gov.ua br.lg.notary.gov.ua
Кіровськ kr.lg.minjust.gov.ua kr.lg.drsu.gov.ua kr.lg.dvs.gov.ua kr.lg.notary.gov.ua
Красний Луч kl.lg.minjust.gov.ua kl.lg.drsu.gov.ua kl.lg.dvs.gov.ua kl.lg.notary.gov.ua
Краснодон kdm.lg.minjust.gov.ua kdm.lg.drsu.gov.ua kdm.lg.dvs.gov.ua kdm.lg.notary.gov.ua
Краснодонський р-н kd.lg.minjust.gov.ua kd.lg.drsu.gov.ua kd.lg.dvs.gov.ua kd.lg.notary.gov.ua
Кремінський р-н km.lg.minjust.gov.ua km.lg.drsu.gov.ua km.lg.dvs.gov.ua km.lg.notary.gov.ua
Лисичанськ ls.lg.minjust.gov.ua ls.lg.drsu.gov.ua ls.lg.dvs.gov.ua ls.lg.notary.gov.ua
Луганськ lg.lg.minjust.gov.ua lg.lg.drsu.gov.ua lg.lg.dvs.gov.ua lg.lg.notary.gov.ua
Лутугинський р-н lt.lg.minjust.gov.ua lt.lg.drsu.gov.ua lt.lg.dvs.gov.ua lt.lg.notary.gov.ua
Марківський р-н mk.lg.minjust.gov.ua mk.lg.drsu.gov.ua mk.lg.dvs.gov.ua mk.lg.notary.gov.ua
Міловський р-н ml.lg.minjust.gov.ua ml.lg.drsu.gov.ua ml.lg.dvs.gov.ua ml.lg.notary.gov.ua
Новоайдарський р-н na.lg.minjust.gov.ua na.lg.drsu.gov.ua na.lg.dvs.gov.ua na.lg.notary.gov.ua
Новопсковський р-н np.lg.minjust.gov.ua np.lg.drsu.gov.ua np.lg.dvs.gov.ua np.lg.notary.gov.ua
Первомайськ pr.lg.minjust.gov.ua pr.lg.drsu.gov.ua pr.lg.dvs.gov.ua pr.lg.notary.gov.ua
Перевальський р-н pv.lg.minjust.gov.ua pv.lg.drsu.gov.ua pv.lg.dvs.gov.ua pv.lg.notary.gov.ua
Попаснянський р-н pp.lg.minjust.gov.ua pp.lg.drsu.gov.ua pp.lg.dvs.gov.ua pp.lg.notary.gov.ua
Ровеньки rv.lg.minjust.gov.ua rv.lg.drsu.gov.ua rv.lg.dvs.gov.ua rv.lg.notary.gov.ua
Рубіжне rb.lg.minjust.gov.ua rb.lg.drsu.gov.ua rb.lg.dvs.gov.ua rb.lg.notary.gov.ua
Сватівський р-н st.lg.minjust.gov.ua st.lg.drsu.gov.ua st.lg.dvs.gov.ua st.lg.notary.gov.ua
Свердловськ svm.lg.minjust.gov.ua svm.lg.drsu.gov.ua svm.lg.dvs.gov.ua svm.lg.notary.gov.ua
Свердловський р-н sv.lg.minjust.gov.ua sv.lg.drsu.gov.ua sv.lg.dvs.gov.ua sv.lg.notary.gov.ua
Сєверодонецьк sd.lg.minjust.gov.ua sd.lg.drsu.gov.ua sd.lg.dvs.gov.ua sd.lg.notary.gov.ua
Слов’яносербський р-н ss.lg.minjust.gov.ua ss.lg.drsu.gov.ua ss.lg.dvs.gov.ua ss.lg.notary.gov.ua
Станично-Луганський р-н sl.lg.minjust.gov.ua sl.lg.drsu.gov.ua sl.lg.dvs.gov.ua sl.lg.notary.gov.ua
Старобільський р-н sb.lg.minjust.gov.ua sb.lg.drsu.gov.ua sb.lg.dvs.gov.ua sb.lg.notary.gov.ua
Стаханов sh.lg.minjust.gov.ua sh.lg.drsu.gov.ua sh.lg.dvs.gov.ua sh.lg.notary.gov.ua
Троїцький р-н tr.lg.minjust.gov.ua tr.lg.drsu.gov.ua tr.lg.dvs.gov.ua tr.lg.notary.gov.ua
         
Львівська обл. lv.minjust.gov.ua lv.drsu.gov.ua lv.dvs.gov.ua lv.notary.gov.ua
Борислав br.lv.minjust.gov.ua br.lv.drsu.gov.ua br.lv.dvs.gov.ua br.lv.notary.gov.ua
Бродівський р-н bd.lv.minjust.gov.ua bd.lv.drsu.gov.ua bd.lv.dvs.gov.ua bd.lv.notary.gov.ua
Буський р-н bs.lv.minjust.gov.ua bs.lv.drsu.gov.ua bs.lv.dvs.gov.ua bs.lv.notary.gov.ua
Городоцький р-н gr.lv.minjust.gov.ua gr.lv.drsu.gov.ua gr.lv.dvs.gov.ua gr.lv.notary.gov.ua
Дрогобицький р-н dg.lv.minjust.gov.ua dg.lv.drsu.gov.ua dg.lv.dvs.gov.ua dg.lv.notary.gov.ua
Дрогобич dgm.lv.minjust.gov.ua dgm.lv.drsu.gov.ua dgm.lv.dvs.gov.ua dgm.lv.notary.gov.ua
Жидачівський р-н gd.lv.minjust.gov.ua gd.lv.drsu.gov.ua gd.lv.dvs.gov.ua gd.lv.notary.gov.ua
Жовківський р-н gv.lv.minjust.gov.ua gv.lv.drsu.gov.ua gv.lv.dvs.gov.ua gv.lv.notary.gov.ua
Золочівський р-н zl.lv.minjust.gov.ua zl.lv.drsu.gov.ua zl.lv.dvs.gov.ua zl.lv.notary.gov.ua
Кам’янка-Бузький р-н kb.lv.minjust.gov.ua kb.lv.drsu.gov.ua kb.lv.dvs.gov.ua kb.lv.notary.gov.ua
Львів lv.lv.minjust.gov.ua lv.lv.drsu.gov.ua lv.lv.dvs.gov.ua lv.lv.notary.gov.ua
Миколаївський р-н mk.lv.minjust.gov.ua mk.lv.drsu.gov.ua mk.lv.dvs.gov.ua mk.lv.notary.gov.ua
Моршин mr.lv.minjust.gov.ua mr.lv.drsu.gov.ua mr.lv.dvs.gov.ua mr.lv.notary.gov.ua
Мостиський р-н ms.lv.minjust.gov.ua ms.lv.drsu.gov.ua ms.lv.dvs.gov.ua ms.lv.notary.gov.ua
Новий Розділ nr.lv.minjust.gov.ua nr.lv.drsu.gov.ua nr.lv.dvs.gov.ua nr.lv.notary.gov.ua
Перемишлянський р-н pm.lv.minjust.gov.ua pm.lv.drsu.gov.ua pm.lv.dvs.gov.ua pm.lv.notary.gov.ua
Пустомитівський р-н ps.lv.minjust.gov.ua ps.lv.drsu.gov.ua ps.lv.dvs.gov.ua ps.lv.notary.gov.ua
Радехівський р-н rh.lv.minjust.gov.ua rh.lv.drsu.gov.ua rh.lv.dvs.gov.ua rh.lv.notary.gov.ua
Самбір sbm.lv.minjust.gov.ua sbm.lv.drsu.gov.ua sbm.lv.dvs.gov.ua sbm.lv.notary.gov.ua
Самбірський р-н sb.lv.minjust.gov.ua sb.lv.drsu.gov.ua sb.lv.dvs.gov.ua sb.lv.notary.gov.ua
Сколівський р-н sk.lv.minjust.gov.ua sk.lv.drsu.gov.ua sk.lv.dvs.gov.ua sk.lv.notary.gov.ua
Сокальський р-н sok.lv.minjust.gov.ua sok.lv.drsu.gov.ua sok.lv.dvs.gov.ua sok.lv.notary.gov.ua
Старосамбірський р-н ss.lv.minjust.gov.ua ss.lv.drsu.gov.ua ss.lv.dvs.gov.ua ss.lv.notary.gov.ua
Стрий stm.lv.minjust.gov.ua stm.lv.drsu.gov.ua stm.lv.dvs.gov.ua stm.lv.notary.gov.ua
Стрийський р-н st.lv.minjust.gov.ua st.lv.drsu.gov.ua st.lv.dvs.gov.ua st.lv.notary.gov.ua
Трускавець tr.lv.minjust.gov.ua tr.lv.drsu.gov.ua tr.lv.dvs.gov.ua tr.lv.notary.gov.ua
Турківський р-н tk.lv.minjust.gov.ua tk.lv.drsu.gov.ua tk.lv.dvs.gov.ua tk.lv.notary.gov.ua
Червоноград chg.lv.minjust.gov.ua chg.lv.drsu.gov.ua chg.lv.dvs.gov.ua chg.lv.notary.gov.ua
Яворівський р-н yv.lv.minjust.gov.ua yv.lv.drsu.gov.ua yv.lv.dvs.gov.ua yv.lv.notary.gov.ua
         
Миколаївська обл. mk.minjust.gov.ua mk.drsu.gov.ua mk.dvs.gov.ua mk.notary.gov.ua
Арбузинський р-н ab.mk.minjust.gov.ua ab.mk.drsu.gov.ua ab.mk.dvs.gov.ua ab.mk.notary.gov.ua
Баштанський р-н bsh.mk.minjust.gov.ua bsh.mk.drsu.gov.ua bsh.mk.dvs.gov.ua bsh.mk.notary.gov.ua
Березанський р-н br.mk.minjust.gov.ua br.mk.drsu.gov.ua br.mk.dvs.gov.ua br.mk.notary.gov.ua
Березнегуватський р-н bg.mk.minjust.gov.ua bg.mk.drsu.gov.ua bg.mk.dvs.gov.ua bg.mk.notary.gov.ua
Братський р-н bt.mk.minjust.gov.ua bt.mk.drsu.gov.ua bt.mk.dvs.gov.ua bt.mk.notary.gov.ua
Веселинівський р-н vl.mk.minjust.gov.ua vl.mk.drsu.gov.ua vl.mk.dvs.gov.ua vl.mk.notary.gov.ua
Вознесенськ vzm.mk.minjust.gov.ua vzm.mk.drsu.gov.ua vzm.mk.dvs.gov.ua vzm.mk.notary.gov.ua
Вознесенський р-н vz.mk.minjust.gov.ua vz.mk.drsu.gov.ua vz.mk.dvs.gov.ua vz.mk.notary.gov.ua
Врадіївський р-н vr.mk.minjust.gov.ua vr.mk.drsu.gov.ua vr.mk.dvs.gov.ua vr.mk.notary.gov.ua
Доманівський р-н dm.mk.minjust.gov.ua dm.mk.drsu.gov.ua dm.mk.dvs.gov.ua dm.mk.notary.gov.ua
Єланецький р-н el.mk.minjust.gov.ua el.mk.drsu.gov.ua el.mk.dvs.gov.ua el.mk.notary.gov.ua
Жовтневий р-н gt.mk.minjust.gov.ua gt.mk.drsu.gov.ua gt.mk.dvs.gov.ua gt.mk.notary.gov.ua
Казанківський р-н kz.mk.minjust.gov.ua kz.mk.drsu.gov.ua kz.mk.dvs.gov.ua kz.mk.notary.gov.ua
Кривоозерський р-н ko.mk.minjust.gov.ua ko.mk.drsu.gov.ua ko.mk.dvs.gov.ua ko.mk.notary.gov.ua
Миколаїв mkm.mk.minjust.gov.ua mkm.mk.drsu.gov.ua mkm.mk.dvs.gov.ua mkm.mk.notary.gov.ua
Миколаївський р-н mk.mk.minjust.gov.ua mk.mk.drsu.gov.ua mk.mk.dvs.gov.ua mk.mk.notary.gov.ua
Новобузький р-н nb.mk.minjust.gov.ua nb.mk.drsu.gov.ua nb.mk.dvs.gov.ua nb.mk.notary.gov.ua
Новоодеський р-н no.mk.minjust.gov.ua no.mk.drsu.gov.ua no.mk.dvs.gov.ua no.mk.notary.gov.ua
Очаків ohm.mk.minjust.gov.ua ohm.mk.drsu.gov.ua ohm.mk.dvs.gov.ua ohm.mk.notary.gov.ua
Очаківський р-н oh.mk.minjust.gov.ua oh.mk.drsu.gov.ua oh.mk.dvs.gov.ua oh.mk.notary.gov.ua
Первомайськ pmm.mk.minjust.gov.ua pmm.mk.drsu.gov.ua pmm.mk.dvs.gov.ua pmm.mk.notary.gov.ua
Первомайський р-н pm.mk.minjust.gov.ua pm.mk.drsu.gov.ua pm.mk.dvs.gov.ua pm.mk.notary.gov.ua
Снігурівський р-н sn.mk.minjust.gov.ua sn.mk.drsu.gov.ua sn.mk.dvs.gov.ua sn.mk.notary.gov.ua
Южноукраїнськ yu.mk.minjust.gov.ua yu.mk.drsu.gov.ua yu.mk.dvs.gov.ua yu.mk.notary.gov.ua
         
Одеська обл. od.minjust.gov.ua od.drsu.gov.ua od.dvs.gov.ua od.notary.gov.ua
Ананьївський р-н an.od.minjust.gov.ua an.od.drsu.gov.ua an.od.dvs.gov.ua an.od.notary.gov.ua
Арцизький р-н ar.od.minjust.gov.ua ar.od.drsu.gov.ua ar.od.dvs.gov.ua ar.od.notary.gov.ua
Балтський р-н bt.od.minjust.gov.ua bt.od.drsu.gov.ua bt.od.dvs.gov.ua bt.od.notary.gov.ua
Березівський р-н br.od.minjust.gov.ua br.od.drsu.gov.ua br.od.dvs.gov.ua br.od.notary.gov.ua
Білгород-Дністровський bdm.od.minjust.gov.ua bdm.od.drsu.gov.ua bdm.od.dvs.gov.ua bdm.od.notary.gov.ua
Білгород-Дністровський р-н bd.od.minjust.gov.ua bd.od.drsu.gov.ua bd.od.dvs.gov.ua bd.od.notary.gov.ua
Біляївський р-н bl.od.minjust.gov.ua bl.od.drsu.gov.ua bl.od.dvs.gov.ua bl.od.notary.gov.ua
Болградський р-н bg.od.minjust.gov.ua bg.od.drsu.gov.ua bg.od.dvs.gov.ua bg.od.notary.gov.ua
Великомихайлівський р-н vm.od.minjust.gov.ua vm.od.drsu.gov.ua vm.od.dvs.gov.ua vm.od.notary.gov.ua
Іванівський р-н iv.od.minjust.gov.ua iv.od.drsu.gov.ua iv.od.dvs.gov.ua iv.od.notary.gov.ua
Ізмаїл izm.od.minjust.gov.ua izm.od.drsu.gov.ua izm.od.dvs.gov.ua izm.od.notary.gov.ua
Ізмаїльський р-н iz.od.minjust.gov.ua iz.od.drsu.gov.ua iz.od.dvs.gov.ua iz.od.notary.gov.ua
Іллічівськ il.od.minjust.gov.ua il.od.drsu.gov.ua il.od.dvs.gov.ua il.od.notary.gov.ua
Кілійський р-н kl.od.minjust.gov.ua kl.od.drsu.gov.ua kl.od.dvs.gov.ua kl.od.notary.gov.ua
Кодимський р-н kd.od.minjust.gov.ua kd.od.drsu.gov.ua kd.od.dvs.gov.ua kd.od.notary.gov.ua
Комінтернівський р-н km.od.minjust.gov.ua km.od.drsu.gov.ua km.od.dvs.gov.ua km.od.notary.gov.ua
Котовськ ktm.od.minjust.gov.ua ktm.od.drsu.gov.ua ktm.od.dvs.gov.ua ktm.od.notary.gov.ua
Котовський р-н kt.od.minjust.gov.ua kt.od.drsu.gov.ua kt.od.dvs.gov.ua kt.od.notary.gov.ua
Красноокнянський р-н ko.od.minjust.gov.ua ko.od.drsu.gov.ua ko.od.dvs.gov.ua ko.od.notary.gov.ua
Любашівський р-н lb.od.minjust.gov.ua lb.od.drsu.gov.ua lb.od.dvs.gov.ua lb.od.notary.gov.ua
Миколаївський р-н mk.od.minjust.gov.ua mk.od.drsu.gov.ua mk.od.dvs.gov.ua mk.od.notary.gov.ua
Овідіопольський р-н ovd.od.minjust.gov.ua ovd.od.drsu.gov.ua ovd.od.dvs.gov.ua ovd.od.notary.gov.ua
Одеса od.od.minjust.gov.ua od.od.drsu.gov.ua od.od.dvs.gov.ua od.od.notary.gov.ua
Ренійський р-н rn.od.minjust.gov.ua rn.od.drsu.gov.ua rn.od.dvs.gov.ua rn.od.notary.gov.ua
Роздільнянський р-н rz.od.minjust.gov.ua rz.od.drsu.gov.ua rz.od.dvs.gov.ua rz.od.notary.gov.ua
Савранський р-н sv.od.minjust.gov.ua sv.od.drsu.gov.ua sv.od.dvs.gov.ua sv.od.notary.gov.ua
Саратський р-н sr.od.minjust.gov.ua sr.od.drsu.gov.ua sr.od.dvs.gov.ua sr.od.notary.gov.ua
Тарутинський р-н tr.od.minjust.gov.ua tr.od.drsu.gov.ua tr.od.dvs.gov.ua tr.od.notary.gov.ua
Татарбунарський р-н tt.od.minjust.gov.ua tt.od.drsu.gov.ua tt.od.dvs.gov.ua tt.od.notary.gov.ua
Теплодар td.od.minjust.gov.ua td.od.drsu.gov.ua td.od.dvs.gov.ua td.od.notary.gov.ua
Фрунзівський р-н fz.od.minjust.gov.ua fz.od.drsu.gov.ua fz.od.dvs.gov.ua fz.od.notary.gov.ua
Ширяївський р-н shr.od.minjust.gov.ua shr.od.drsu.gov.ua shr.od.dvs.gov.ua shr.od.notary.gov.ua
Южне yg.od.minjust.gov.ua yg.od.drsu.gov.ua yg.od.dvs.gov.ua yg.od.notary.gov.ua
         
Полтавська обл. pl.minjust.gov.ua pl.drsu.gov.ua pl.dvs.gov.ua pl.notary.gov.ua
Великобагачансь-кий р-н vb.pl.minjust.gov.ua vb.pl.drsu.gov.ua vb.pl.dvs.gov.ua vb.pl.notary.gov.ua
Гадяцький р-н gd.pl.minjust.gov.ua gd.pl.drsu.gov.ua gd.pl.dvs.gov.ua gd.pl.notary.gov.ua
Глобинський р-н gl.pl.minjust.gov.ua gl.pl.drsu.gov.ua gl.pl.dvs.gov.ua gl.pl.notary.gov.ua
Гребінківський р-н gr.pl.minjust.gov.ua gr.pl.drsu.gov.ua gr.pl.dvs.gov.ua gr.pl.notary.gov.ua
Диканський р-н dk.pl.minjust.gov.ua dk.pl.drsu.gov.ua dk.pl.dvs.gov.ua dk.pl.notary.gov.ua
Зіньківський р-н zn.pl.minjust.gov.ua zn.pl.drsu.gov.ua zn.pl.dvs.gov.ua zn.pl.notary.gov.ua
Карлівський р-н kar.pl.minjust.gov.ua kar.pl.drsu.gov.ua kar.pl.dvs.gov.ua kar.pl.notary.gov.ua
Кобеляцький р-н kb.pl.minjust.gov.ua kb.pl.drsu.gov.ua kb.pl.dvs.gov.ua kb.pl.notary.gov.ua
Козельщинський р-н kz.pl.minjust.gov.ua kz.pl.drsu.gov.ua kz.pl.dvs.gov.ua kz.pl.notary.gov.ua
Комсомольськ kom.pl.minjust.gov.ua kom.pl.drsu.gov.ua kom.pl.dvs.gov.ua kom.pl.notary.gov.ua
Котелевський р-н kt.pl.minjust.gov.ua kt.pl.drsu.gov.ua kt.pl.dvs.gov.ua kt.pl.notary.gov.ua
Кременчук krm.pl.minjust.gov.ua krm.pl.drsu.gov.ua krm.pl.dvs.gov.ua krm.pl.notary.gov.ua
Кременчуцький р-н kr.pl.minjust.gov.ua kr.pl.drsu.gov.ua kr.pl.dvs.gov.ua kr.pl.notary.gov.ua
Лохвицький р-н lh.pl.minjust.gov.ua lh.pl.drsu.gov.ua lh.pl.dvs.gov.ua lh.pl.notary.gov.ua
Лубенський р-н lb.pl.minjust.gov.ua lb.pl.drsu.gov.ua lb.pl.dvs.gov.ua lb.pl.notary.gov.ua
Лубни lbm.pl.minjust.gov.ua lbm.pl.drsu.gov.ua lbm.pl.dvs.gov.ua lbm.pl.notary.gov.ua
Машівський р-н msh.pl.minjust.gov.ua msh.pl.drsu.gov.ua msh.pl.dvs.gov.ua msh.pl.notary.gov.ua
Миргород mgm.pl.minjust.gov.ua mgm.pl.drsu.gov.ua mgm.pl.dvs.gov.ua mgm.pl.notary.gov.ua
Миргородський р-н mg.pl.minjust.gov.ua mg.pl.drsu.gov.ua mg.pl.dvs.gov.ua mg.pl.notary.gov.ua
Новосанжарський р-н ns.pl.minjust.gov.ua ns.pl.drsu.gov.ua ns.pl.dvs.gov.ua ns.pl.notary.gov.ua
Оржицький р-н or.pl.minjust.gov.ua or.pl.drsu.gov.ua or.pl.dvs.gov.ua or.pl.notary.gov.ua
Пирятинський р-н pr.pl.minjust.gov.ua pr.pl.drsu.gov.ua pr.pl.dvs.gov.ua pr.pl.notary.gov.ua
Полтава plm.pl.minjust.gov.ua plm.pl.drsu.gov.ua plm.pl.dvs.gov.ua plm.pl.notary.gov.ua
Полтавський р-н pl.pl.minjust.gov.ua pl.pl.drsu.gov.ua pl.pl.dvs.gov.ua pl.pl.notary.gov.ua
Решетилівський р-н rsh.pl.minjust.gov.ua rsh.pl.drsu.gov.ua rsh.pl.dvs.gov.ua rsh.pl.notary.gov.ua
Семенівський р-н sm.pl.minjust.gov.ua sm.pl.drsu.gov.ua sm.pl.dvs.gov.ua sm.pl.notary.gov.ua
Хорольський р-н hr.pl.minjust.gov.ua hr.pl.drsu.gov.ua hr.pl.dvs.gov.ua hr.pl.notary.gov.ua
Чорнухинський р-н ch.pl.minjust.gov.ua ch.pl.drsu.gov.ua ch.pl.dvs.gov.ua ch.pl.notary.gov.ua
Чутівський р-н cht.pl.minjust.gov.ua cht.pl.drsu.gov.ua cht.pl.dvs.gov.ua cht.pl.notary.gov.ua
Шишацький р-н sh.pl.minjust.gov.ua sh.pl.drsu.gov.ua sh.pl.dvs.gov.ua sh.pl.notary.gov.ua
         
Рівненська обл. rv.minjust.gov.ua rv.drsu.gov.ua rv.dvs.gov.ua rv.notary.gov.ua
Березнівський р-н bz.rv.minjust.gov.ua bz.rv.drsu.gov.ua bz.rv.dvs.gov.ua bz.rv.notary.gov.ua
Володимирецький р-н vl.rv.minjust.gov.ua vl.rv.drsu.gov.ua vl.rv.dvs.gov.ua vl.rv.notary.gov.ua
Гощанський р-н gsch.rv.minjust.gov.ua gsch.rv.drsu.gov.ua gsch.rv.dvs.gov.ua gsch.rv.notary.gov.ua
Демидівський р-н dm.rv.minjust.gov.ua dm.rv.drsu.gov.ua dm.rv.dvs.gov.ua dm.rv.notary.gov.ua
Дубенський р-н db.rv.minjust.gov.ua db.rv.drsu.gov.ua db.rv.dvs.gov.ua db.rv.notary.gov.ua
Дубно dbm.rv.minjust.gov.ua dbm.rv.drsu.gov.ua dbm.rv.dvs.gov.ua dbm.rv.notary.gov.ua
Дубровицький р-н dr.rv.minjust.gov.ua dr.rv.drsu.gov.ua dr.rv.dvs.gov.ua dr.rv.notary.gov.ua
Зарічненський р-н zr.rv.minjust.gov.ua zr.rv.drsu.gov.ua zr.rv.dvs.gov.ua zr.rv.notary.gov.ua
Здолбунівський р-н zd.rv.minjust.gov.ua zd.rv.drsu.gov.ua zd.rv.dvs.gov.ua zd.rv.notary.gov.ua
Корецький р-н kr.rv.minjust.gov.ua kr.rv.drsu.gov.ua kr.rv.dvs.gov.ua kr.rv.notary.gov.ua
Костопільський р-н ks.rv.minjust.gov.ua ks.rv.drsu.gov.ua ks.rv.dvs.gov.ua ks.rv.notary.gov.ua
Кузнецовськ kz.rv.minjust.gov.ua kz.rv.drsu.gov.ua kz.rv.dvs.gov.ua kz.rv.notary.gov.ua
Млинівський р-н ml.rv.minjust.gov.ua ml.rv.drsu.gov.ua ml.rv.dvs.gov.ua ml.rv.notary.gov.ua
Острог osm.rv.minjust.gov.ua osm.rv.drsu.gov.ua osm.rv.dvs.gov.ua osm.rv.notary.gov.ua
Острозький р-н os.rv.minjust.gov.ua os.rv.drsu.gov.ua os.rv.dvs.gov.ua os.rv.notary.gov.ua
Радивилівський р-н rd.rv.minjust.gov.ua rd.rv.drsu.gov.ua rd.rv.dvs.gov.ua rd.rv.notary.gov.ua
Рівне rvm.rv.minjust.gov.ua rvm.rv.drsu.gov.ua rvm.rv.dvs.gov.ua rvm.rv.notary.gov.ua
Рівненський р-н rv.rv.minjust.gov.ua rv.rv.drsu.gov.ua rv.rv.dvs.gov.ua rv.rv.notary.gov.ua
Рокитнівський р-н rk.rv.minjust.gov.ua rk.rv.drsu.gov.ua rk.rv.dvs.gov.ua rk.rv.notary.gov.ua
Сарненський р-н sr.rv.minjust.gov.ua sr.rv.drsu.gov.ua sr.rv.dvs.gov.ua sr.rv.notary.gov.ua
         
Сумська обл. sm.minjust.gov.ua sm.drsm.gov.ua sm.dvs.gov.ua sm.notary.gov.ua
Білопільський р-н bp.sm.minjust.gov.ua bp.sm.drsm.gov.ua bp.sm.dvs.gov.ua bp.sm.notary.gov.ua
Буринський р-н br.sm.minjust.gov.ua br.sm.drsm.gov.ua br.sm.dvs.gov.ua br.sm.notary.gov.ua
Великописарівський р-н vp.sm.minjust.gov.ua vp.sm.drsm.gov.ua vp.sm.dvs.gov.ua vp.sm.notary.gov.ua
Глухів glm.sm.minjust.gov.ua glm.sm.drsm.gov.ua glm.sm.dvs.gov.ua glm.sm.notary.gov.ua
Глухівський р-н gl.sm.minjust.gov.ua gl.sm.drsm.gov.ua gl.sm.dvs.gov.ua gl.sm.notary.gov.ua
Конотоп knm.sm.minjust.gov.ua knm.sm.drsm.gov.ua knm.sm.dvs.gov.ua knm.sm.notary.gov.ua
Конотопський р-н kn.sm.minjust.gov.ua kn.sm.drsm.gov.ua kn.sm.dvs.gov.ua kn.sm.notary.gov.ua
Краснопільський р-н kp.sm.minjust.gov.ua kp.sm.drsm.gov.ua kp.sm.dvs.gov.ua kp.sm.notary.gov.ua
Кролевецький р-н kr.sm.minjust.gov.ua kr.sm.drsm.gov.ua kr.sm.dvs.gov.ua kr.sm.notary.gov.ua
Лебедин lbm.sm.minjust.gov.ua lbm.sm.drsm.gov.ua lbm.sm.dvs.gov.ua lbm.sm.notary.gov.ua
Лебединський р-н lb.sm.minjust.gov.ua lb.sm.drsm.gov.ua lb.sm.dvs.gov.ua lb.sm.notary.gov.ua
Липоводолинський р-н ld.sm.minjust.gov.ua ld.sm.drsm.gov.ua ld.sm.dvs.gov.ua ld.sm.notary.gov.ua
Недригайлівський р-н ng.sm.minjust.gov.ua ng.sm.drsm.gov.ua ng.sm.dvs.gov.ua ng.sm.notary.gov.ua
Охтирка ohm.sm.minjust.gov.ua ohm.sm.drsm.gov.ua ohm.sm.dvs.gov.ua ohm.sm.notary.gov.ua
Охтирський р-н oh.sm.minjust.gov.ua oh.sm.drsm.gov.ua oh.sm.dvs.gov.ua oh.sm.notary.gov.ua
Путивльський р-н pt.sm.minjust.gov.ua pt.sm.drsm.gov.ua pt.sm.dvs.gov.ua pt.sm.notary.gov.ua
Роменський р-н rm.sm.minjust.gov.ua rm.sm.drsm.gov.ua rm.sm.dvs.gov.ua rm.sm.notary.gov.ua
Ромни rmm.sm.minjust.gov.ua rmm.sm.drsm.gov.ua rmm.sm.dvs.gov.ua rmm.sm.notary.gov.ua
Середино-Будський р-н sb.sm.minjust.gov.ua sb.sm.drsm.gov.ua sb.sm.dvs.gov.ua sb.sm.notary.gov.ua
Суми smm.sm.minjust.gov.ua smm.sm.drsm.gov.ua smm.sm.dvs.gov.ua smm.sm.notary.gov.ua
Сумський р-н sm.sm.minjust.gov.ua sm.sm.drsm.gov.ua sm.sm.dvs.gov.ua sm.sm.notary.gov.ua
Тростянецький р-н tr.sm.minjust.gov.ua tr.sm.drsm.gov.ua tr.sm.dvs.gov.ua tr.sm.notary.gov.ua
Шостка shm.sm.minjust.gov.ua shm.sm.drsm.gov.ua shm.sm.dvs.gov.ua shm.sm.notary.gov.ua
Шосткинський р-н sh.sm.minjust.gov.ua sh.sm.drsm.gov.ua sh.sm.dvs.gov.ua sh.sm.notary.gov.ua
Ямпільський р-н ymp.sm.minjust.gov.ua ymp.sm.drsm.gov.ua ymp.sm.dvs.gov.ua ymp.sm.notary.gov.ua
         
Тернопільська обл. te.minjust.gov.ua te.drsu.gov.ua te.dvs.gov.ua te.notary.gov.ua
Бережанський р-н bg.te.minjust.gov.ua bg.te.drsu.gov.ua bg.te.dvs.gov.ua bg.te.notary.gov.ua
Борщівський р-н br.te.minjust.gov.ua br.te.drsu.gov.ua br.te.dvs.gov.ua br.te.notary.gov.ua
Бучацький р-н bh.te.minjust.gov.ua bh.te.drsu.gov.ua bh.te.dvs.gov.ua bh.te.notary.gov.ua
Гусятинський р-н gs.te.minjust.gov.ua gs.te.drsu.gov.ua gs.te.dvs.gov.ua gs.te.notary.gov.ua
Заліщицький р-н zl.te.minjust.gov.ua zl.te.drsu.gov.ua zl.te.dvs.gov.ua zl.te.notary.gov.ua
Збаразький р-н zbz.te.minjust.gov.ua zbz.te.drsu.gov.ua zbz.te.dvs.gov.ua zbz.te.notary.gov.ua
Зборівський р-н zbv.te.minjust.gov.ua zbv.te.drsu.gov.ua zbv.te.dvs.gov.ua zbv.te.notary.gov.ua
Козівський р-н kz.te.minjust.gov.ua kz.te.drsu.gov.ua kz.te.dvs.gov.ua kz.te.notary.gov.ua
Кременецький р-н kr.te.minjust.gov.ua kr.te.drsu.gov.ua kr.te.dvs.gov.ua kr.te.notary.gov.ua
Лановецький р-н ln.te.minjust.gov.ua ln.te.drsu.gov.ua ln.te.dvs.gov.ua ln.te.notary.gov.ua
Монастириський р-н mn.te.minjust.gov.ua mn.te.drsu.gov.ua mn.te.dvs.gov.ua mn.te.notary.gov.ua
Підволочиський р-н pv.te.minjust.gov.ua pv.te.drsu.gov.ua pv.te.dvs.gov.ua pv.te.notary.gov.ua
Підгаєцький р-н pg.te.minjust.gov.ua pg.te.drsu.gov.ua pg.te.dvs.gov.ua pg.te.notary.gov.ua
Теребовлянський р-н tb.te.minjust.gov.ua tb.te.drsu.gov.ua tb.te.dvs.gov.ua tb.te.notary.gov.ua
Тернопіль tem.te.minjust.gov.ua tem.te.drsu.gov.ua tem.te.dvs.gov.ua tem.te.notary.gov.ua
Тернопільський р-н te.te.minjust.gov.ua te.te.drsu.gov.ua te.te.dvs.gov.ua te.te.notary.gov.ua
Чортківський р-н chr.te.minjust.gov.ua chr.te.drsu.gov.ua chr.te.dvs.gov.ua chr.te.notary.gov.ua
Шумський р-н sh.te.minjust.gov.ua sh.te.drsu.gov.ua sh.te.dvs.gov.ua sh.te.notary.gov.ua
         
Харківська обл. kh.minjust.gov.ua kh.drsu.gov.ua kh.dvs.gov.ua kh.notary.gov.ua
Балаклійський р-н bl.kh.minjust.gov.ua bl.kh.drsu.gov.ua bl.kh.dvs.gov.ua bl.kh.notary.gov.ua
Барвінківський р-н br.kh.minjust.gov.ua br.kh.drsu.gov.ua br.kh.dvs.gov.ua br.kh.notary.gov.ua
Близнюківський р-н bz.kh.minjust.gov.ua bz.kh.drsu.gov.ua bz.kh.dvs.gov.ua bz.kh.notary.gov.ua
Богодухівський р-н bg.kh.minjust.gov.ua bg.kh.drsu.gov.ua bg.kh.dvs.gov.ua bg.kh.notary.gov.ua
Борівський р-н br.kh.minjust.gov.ua br.kh.drsu.gov.ua br.kh.dvs.gov.ua br.kh.notary.gov.ua
Валківський р-н vl.kh.minjust.gov.ua vl.kh.drsu.gov.ua vl.kh.dvs.gov.ua vl.kh.notary.gov.ua
Великобурлуцький р-н vb.kh.minjust.gov.ua vb.kh.drsu.gov.ua vb.kh.dvs.gov.ua vb.kh.notary.gov.ua
Вовчанський р-н vv.kh.minjust.gov.ua vv.kh.drsu.gov.ua vv.kh.dvs.gov.ua vv.kh.notary.gov.ua
Дворічанський р-н dv.kh.minjust.gov.ua dv.kh.drsu.gov.ua dv.kh.dvs.gov.ua dv.kh.notary.gov.ua
Дергачівський р-н dg.kh.minjust.gov.ua dg.kh.drsu.gov.ua dg.kh.dvs.gov.ua dg.kh.notary.gov.ua
Зачепилівський р-н zch.kh.minjust.gov.ua zch.kh.drsu.gov.ua zch.kh.dvs.gov.ua zch.kh.notary.gov.ua
Зміївський р-н zm.kh.minjust.gov.ua zm.kh.drsu.gov.ua zm.kh.dvs.gov.ua zm.kh.notary.gov.ua
Золочівський р-н zl.kh.minjust.gov.ua zl.kh.drsu.gov.ua zl.kh.dvs.gov.ua zl.kh.notary.gov.ua
Ізюм izm.kh.minjust.gov.ua izm.kh.drsu.gov.ua izm.kh.dvs.gov.ua izm.kh.notary.gov.ua
Ізюмський р-н iz.kh.minjust.gov.ua iz.kh.drsu.gov.ua iz.kh.dvs.gov.ua iz.kh.notary.gov.ua
Кегичівський р-н kg.kh.minjust.gov.ua kg.kh.drsu.gov.ua kg.kh.dvs.gov.ua kg.kh.notary.gov.ua
Коломацький р-н kl.kh.minjust.gov.ua kl.kh.drsu.gov.ua kl.kh.dvs.gov.ua kl.kh.notary.gov.ua
Красноградський р-н kg.kh.minjust.gov.ua kg.kh.drsu.gov.ua kg.kh.dvs.gov.ua kg.kh.notary.gov.ua
Краснокутський р-н kk.kh.minjust.gov.ua kk.kh.drsu.gov.ua kk.kh.dvs.gov.ua kk.kh.notary.gov.ua
Куп’янськ kpm.kh.minjust.gov.ua kpm.kh.drsu.gov.ua kpm.kh.dvs.gov.ua kpm.kh.notary.gov.ua
Куп’янський р-н kp.kh.minjust.gov.ua kp.kh.drsu.gov.ua kp.kh.dvs.gov.ua kp.kh.notary.gov.ua
Лозівський р-н lz.kh.minjust.gov.ua lz.kh.drsu.gov.ua lz.kh.dvs.gov.ua lz.kh.notary.gov.ua
Лозова lzm.kh.minjust.gov.ua lzm.kh.drsu.gov.ua lzm.kh.dvs.gov.ua lzm.kh.notary.gov.ua
Люботин lb.kh.minjust.gov.ua lb.kh.drsu.gov.ua lb.kh.dvs.gov.ua lb.kh.notary.gov.ua
Нововодолазький р-н nv.kh.minjust.gov.ua nv.kh.drsu.gov.ua nv.kh.dvs.gov.ua nv.kh.notary.gov.ua
Первомайський pmm.kh.minjust.gov.ua pmm.kh.drsu.gov.ua pmm.kh.dvs.gov.ua pmm.kh.notary.gov.ua
Первомайський р-н pm.kh.minjust.gov.ua pm.kh.drsu.gov.ua pm.kh.dvs.gov.ua pm.kh.notary.gov.ua
Печенізький р-н ph.kh.minjust.gov.ua ph.kh.drsu.gov.ua ph.kh.dvs.gov.ua ph.kh.notary.gov.ua
Сахновщинський р-н sh.kh.minjust.gov.ua sh.kh.drsu.gov.ua sh.kh.dvs.gov.ua sh.kh.notary.gov.ua
Харків khm.kh.minjust.gov.ua khm.kh.drsu.gov.ua khm.kh.dvs.gov.ua khm.kh.notary.gov.ua
Харківський р-н kh.kh.minjust.gov.ua kh.kh.drsu.gov.ua kh.kh.dvs.gov.ua kh.kh.notary.gov.ua
Чугуїв hgm.kh.minjust.gov.ua hgm.kh.drsu.gov.ua hgm.kh.dvs.gov.ua hgm.kh.notary.gov.ua
Чугуївський р-н hg.kh.minjust.gov.ua hg.kh.drsu.gov.ua hg.kh.dvs.gov.ua hg.kh.notary.gov.ua
Шевченківський р-н shv.kh.minjust.gov.ua shv.kh.drsu.gov.ua shv.kh.dvs.gov.ua shv.kh.notary.gov.ua
         
Херсонська обл. ks.minjust.gov.ua ks.drsu.gov.ua ks.dvs.gov.ua ks.notary.gov.ua
Бериславський р-н bs.ks.minjust.gov.ua bs.ks.drsu.gov.ua bs.ks.dvs.gov.ua bs.ks.notary.gov.ua
Білозерський р-н bz.ks.minjust.gov.ua bz.ks.drsu.gov.ua bz.ks.dvs.gov.ua bz.ks.notary.gov.ua
Великолепетиський р-н vl.ks.minjust.gov.ua vl.ks.drsu.gov.ua vl.ks.dvs.gov.ua vl.ks.notary.gov.ua
Великоолександрівський р-н vo.ks.minjust.gov.ua vo.ks.drsu.gov.ua vo.ks.dvs.gov.ua vo.ks.notary.gov.ua
Верхньорогачицький р-н vr.ks.minjust.gov.ua vr.ks.drsu.gov.ua vr.ks.dvs.gov.ua vr.ks.notary.gov.ua
Високопільський р-н vp.ks.minjust.gov.ua vp.ks.drsu.gov.ua vp.ks.dvs.gov.ua vp.ks.notary.gov.ua
Генічеський р-н gn.ks.minjust.gov.ua gn.ks.drsu.gov.ua gn.ks.dvs.gov.ua gn.ks.notary.gov.ua
Голопристанський р-н gp.ks.minjust.gov.ua gp.ks.drsu.gov.ua gp.ks.dvs.gov.ua gp.ks.notary.gov.ua
Горностаївський р-н gs.ks.minjust.gov.ua gs.ks.drsu.gov.ua gs.ks.dvs.gov.ua gs.ks.notary.gov.ua
Іванівський р-н iv.ks.minjust.gov.ua iv.ks.drsu.gov.ua iv.ks.dvs.gov.ua iv.ks.notary.gov.ua
Каланчацький р-н kl.ks.minjust.gov.ua kl.ks.drsu.gov.ua kl.ks.dvs.gov.ua kl.ks.notary.gov.ua
Каховка khm.ks.minjust.gov.ua khm.ks.drsu.gov.ua khm.ks.dvs.gov.ua khm.ks.notary.gov.ua
Каховський р-н kh.ks.minjust.gov.ua kh.ks.drsu.gov.ua kh.ks.dvs.gov.ua kh.ks.notary.gov.ua
Нижньосірогозький р-н ns.ks.minjust.gov.ua ns.ks.drsu.gov.ua ns.ks.dvs.gov.ua ns.ks.notary.gov.ua
Нова Каховка nk.ks.minjust.gov.ua nk.ks.drsu.gov.ua nk.ks.dvs.gov.ua nk.ks.notary.gov.ua
Нововоронцовський р-н nv.ks.minjust.gov.ua nv.ks.drsu.gov.ua nv.ks.dvs.gov.ua nv.ks.notary.gov.ua
Новотроїцький р-н nt.ks.minjust.gov.ua nt.ks.drsu.gov.ua nt.ks.dvs.gov.ua nt.ks.notary.gov.ua
Скадовський р-н sk.ks.minjust.gov.ua sk.ks.drsu.gov.ua sk.ks.dvs.gov.ua sk.ks.notary.gov.ua
Херсон ks.ks.minjust.gov.ua ks.ks.drsu.gov.ua ks.ks.dvs.gov.ua ks.ks.notary.gov.ua
Цюрупинський р-н cr.ks.minjust.gov.ua cr.ks.drsu.gov.ua cr.ks.dvs.gov.ua cr.ks.notary.gov.ua
Чаплинський р-н chp.ks.minjust.gov.ua chp.ks.drsu.gov.ua chp.ks.dvs.gov.ua chp.ks.notary.gov.ua
         
Хмельницька обл. km.minjust.gov.ua km.drsu.gov.ua km.dvs.gov.ua km.notary.gov.ua
Білогірський р-н bg.km.minjust.gov.ua bg.km.drsu.gov.ua bg.km.dvs.gov.ua bg.km.notary.gov.ua
Віньковецький р-н vn.km.minjust.gov.ua vn.km.drsu.gov.ua vn.km.dvs.gov.ua vn.km.notary.gov.ua
Волочиський р-н vl.km.minjust.gov.ua vl.km.drsu.gov.ua vl.km.dvs.gov.ua vl.km.notary.gov.ua
Городоцький р-н gd.km.minjust.gov.ua gd.km.drsu.gov.ua gd.km.dvs.gov.ua gd.km.notary.gov.ua
Деражнянський р-н dg.km.minjust.gov.ua dg.km.drsu.gov.ua dg.km.dvs.gov.ua dg.km.notary.gov.ua
Дунаєвецький р-н du.km.minjust.gov.ua du.km.drsu.gov.ua du.km.dvs.gov.ua du.km.notary.gov.ua
Ізяславський р-н iz.km.minjust.gov.ua iz.km.drsu.gov.ua iz.km.dvs.gov.ua iz.km.notary.gov.ua
Кам’янець-Подільський kpm.km.minjust.gov.ua kpm.km.drsu.gov.ua kpm.km.dvs.gov.ua kpm.km.notary.gov.ua
Кам’янець-Подільський р-н kp.km.minjust.gov.ua kp.km.drsu.gov.ua kp.km.dvs.gov.ua kp.km.notary.gov.ua
Красилівський р-н kr.km.minjust.gov.ua kr.km.drsu.gov.ua kr.km.dvs.gov.ua kr.km.notary.gov.ua
Летичівський р-н lt.km.minjust.gov.ua lt.km.drsu.gov.ua lt.km.dvs.gov.ua lt.km.notary.gov.ua
Нетішин nt.km.minjust.gov.ua nt.km.drsu.gov.ua nt.km.dvs.gov.ua nt.km.notary.gov.ua
Новоушицький р-н nu.km.minjust.gov.ua nu.km.drsu.gov.ua nu.km.dvs.gov.ua nu.km.notary.gov.ua
Полонський р-н pl.km.minjust.gov.ua pl.km.drsu.gov.ua pl.km.dvs.gov.ua pl.km.notary.gov.ua
Славута slm.km.minjust.gov.ua slm.km.drsu.gov.ua slm.km.dvs.gov.ua slm.km.notary.gov.ua
Славутський р-н sl.km.minjust.gov.ua sl.km.drsu.gov.ua sl.km.dvs.gov.ua sl.km.notary.gov.ua
Старокостянтинів skm.km.minjust.gov.ua skm.km.drsu.gov.ua skm.km.dvs.gov.ua skm.km.notary.gov.ua
Старокостянтинівський р-н sk.km.minjust.gov.ua sk.km.drsu.gov.ua sk.km.dvs.gov.ua sk.km.notary.gov.ua
Старосинявський р-н ss.km.minjust.gov.ua ss.km.drsu.gov.ua ss.km.dvs.gov.ua ss.km.notary.gov.ua
Теофіпольський р-н tf.km.minjust.gov.ua tf.km.drsu.gov.ua tf.km.dvs.gov.ua tf.km.notary.gov.ua
Хмельницький kmm.km.minjust.gov.ua kmm.km.drsu.gov.ua kmm.km.dvs.gov.ua kmm.km.notary.gov.ua
Хмельницький р-н km.km.minjust.gov.ua km.km.drsu.gov.ua km.km.dvs.gov.ua km.km.notary.gov.ua
Чемеровецький р-н ckm.km.minjust.gov.ua ckm.km.drsu.gov.ua ckm.km.dvs.gov.ua ckm.km.notary.gov.ua
Шепетівка skm.km.minjust.gov.ua skm.km.drsu.gov.ua skm.km.dvs.gov.ua skm.km.notary.gov.ua
Шепетівський р-н sh.km.minjust.gov.ua sh.km.drsu.gov.ua sh.km.dvs.gov.ua sh.km.notary.gov.ua
Ярмолинецький р-н yar.km.minjust.gov.ua yar.km.drsu.gov.ua yar.km.dvs.gov.ua yar.km.notary.gov.ua
         
Черкаська обл. ck.minjust.gov.ua ck.drsu.gov.ua ck.dvs.gov.ua ck.notary.gov.ua
Ватутіне vt.ck.minjust.gov.ua vt.ck.drsu.gov.ua vt.ck.dvs.gov.ua vt.ck.notary.gov.ua
Городищенський р-н gd.ck.minjust.gov.ua gd.ck.drsu.gov.ua gd.ck.dvs.gov.ua gd.ck.notary.gov.ua
Драбівський р-н db.ck.minjust.gov.ua db.ck.drsu.gov.ua db.ck.dvs.gov.ua db.ck.notary.gov.ua
Жашківський р-н zh.ck.minjust.gov.ua zh.ck.drsu.gov.ua zh.ck.dvs.gov.ua zh.ck.notary.gov.ua
Звенигородський р-н zv.ck.minjust.gov.ua zv.ck.drsu.gov.ua zv.ck.dvs.gov.ua zv.ck.notary.gov.ua
Золотоніський р-н zl.ck.minjust.gov.ua zl.ck.drsu.gov.ua zl.ck.dvs.gov.ua zl.ck.notary.gov.ua
Золотоноша zlm.ck.minjust.gov.ua zlm.ck.drsu.gov.ua zlm.ck.dvs.gov.ua zlm.ck.notary.gov.ua
Кам’янський р-н km.ck.minjust.gov.ua km.ck.drsu.gov.ua km.ck.dvs.gov.ua km.ck.notary.gov.ua
Канів knm.ck.minjust.gov.ua knm.ck.drsu.gov.ua knm.ck.dvs.gov.ua knm.ck.notary.gov.ua
Канівський р-н kn.ck.minjust.gov.ua kn.ck.drsu.gov.ua kn.ck.dvs.gov.ua kn.ck.notary.gov.ua
Катеринопільський р-н kp.ck.minjust.gov.ua kp.ck.drsu.gov.ua kp.ck.dvs.gov.ua kp.ck.notary.gov.ua
Корсунь-Шевченківський р-н ksh.ck.minjust.gov.ua ksh.ck.drsu.gov.ua ksh.ck.dvs.gov.ua ksh.ck.notary.gov.ua
Лисянський р-н ls.ck.minjust.gov.ua ls.ck.drsu.gov.ua ls.ck.dvs.gov.ua ls.ck.notary.gov.ua
Маньківський р-н mn.ck.minjust.gov.ua mn.ck.drsu.gov.ua mn.ck.dvs.gov.ua mn.ck.notary.gov.ua
Монастирищенський р-н ms.ck.minjust.gov.ua ms.ck.drsu.gov.ua ms.ck.dvs.gov.ua ms.ck.notary.gov.ua
Сміла smm.ck.minjust.gov.ua smm.ck.drsu.gov.ua smm.ck.dvs.gov.ua smm.ck.notary.gov.ua
Смілянський р-н sm.ck.minjust.gov.ua sm.ck.drsu.gov.ua sm.ck.dvs.gov.ua sm.ck.notary.gov.ua
Тальнівський р-н tl.ck.minjust.gov.ua tl.ck.drsu.gov.ua tl.ck.dvs.gov.ua tl.ck.notary.gov.ua
Уманський р-н um.ck.minjust.gov.ua um.ck.drsu.gov.ua um.ck.dvs.gov.ua um.ck.notary.gov.ua
Умань umm.ck.minjust.gov.ua umm.ck.drsu.gov.ua umm.ck.dvs.gov.ua umm.ck.notary.gov.ua
Христинівський р-н hr.ck.minjust.gov.ua hr.ck.drsu.gov.ua hr.ck.dvs.gov.ua hr.ck.notary.gov.ua
Черкаси ckm.ck.minjust.gov.ua ckm.ck.drsu.gov.ua ckm.ck.dvs.gov.ua ckm.ck.notary.gov.ua
Черкаський р-н ck.ck.minjust.gov.ua ck.ck.drsu.gov.ua ck.ck.dvs.gov.ua ck.ck.notary.gov.ua
Чигиринський р-н chg.ck.minjust.gov.ua chg.ck.drsu.gov.ua chg.ck.dvs.gov.ua chg.ck.notary.gov.ua
Чорнобаївський р-н chb.ck.minjust.gov.ua chb.ck.drsu.gov.ua chb.ck.dvs.gov.ua chb.ck.notary.gov.ua
Шполянський р-н shp.ck.minjust.gov.ua shp.ck.drsu.gov.ua shp.ck.dvs.gov.ua shp.ck.notary.gov.ua
         
Чернівецька обл. cv.minjust.gov.ua cv.drsu.gov.ua cv.dvs.gov.ua cv.notary.gov.ua
Вижницький р-н vg.cv.minjust.gov.ua vg.cv.drsu.gov.ua vg.cv.dvs.gov.ua vg.cv.notary.gov.ua
Герцаївський р-н gr.cv.minjust.gov.ua gr.cv.drsu.gov.ua gr.cv.dvs.gov.ua gr.cv.notary.gov.ua
Глибоцький р-н gl.cv.minjust.gov.ua gl.cv.drsu.gov.ua gl.cv.dvs.gov.ua gl.cv.notary.gov.ua
Заставнівський р-н zs.cv.minjust.gov.ua zs.cv.drsu.gov.ua zs.cv.dvs.gov.ua zs.cv.notary.gov.ua
Кельменецький р-н kl.cv.minjust.gov.ua kl.cv.drsu.gov.ua kl.cv.dvs.gov.ua kl.cv.notary.gov.ua
Кіцманський р-н km.cv.minjust.gov.ua km.cv.drsu.gov.ua km.cv.dvs.gov.ua km.cv.notary.gov.ua
Новодністровськ nd.cv.minjust.gov.ua nd.cv.drsu.gov.ua nd.cv.dvs.gov.ua nd.cv.notary.gov.ua
Новоселицький р-н nv.cv.minjust.gov.ua nv.cv.drsu.gov.ua nv.cv.dvs.gov.ua nv.cv.notary.gov.ua
Путильський р-н pt.cv.minjust.gov.ua pt.cv.drsu.gov.ua pt.cv.dvs.gov.ua pt.cv.notary.gov.ua
Сокирянський р-н sk.cv.minjust.gov.ua sk.cv.drsu.gov.ua sk.cv.dvs.gov.ua sk.cv.notary.gov.ua
Сторожинецький р-н st.cv.minjust.gov.ua st.cv.drsu.gov.ua st.cv.dvs.gov.ua st.cv.notary.gov.ua
Хотинський р-н ht.cv.minjust.gov.ua ht.cv.drsu.gov.ua ht.cv.dvs.gov.ua ht.cv.notary.gov.ua
Чернівці cv.cv.minjust.gov.ua cv.cv.drsu.gov.ua cv.cv.dvs.gov.ua cv.cv.notary.gov.ua
         
Чернігівська обл. cn.minjust.gov.ua cn.drsu.gov.ua cn.dvs.gov.ua cn.notary.gov.ua
Бахмацький р-н bh.cn.minjust.gov.ua bh.cn.drsu.gov.ua bh.cn.dvs.gov.ua bh.cn.notary.gov.ua
Бобровицький р-н bb.cn.minjust.gov.ua bb.cn.drsu.gov.ua bb.cn.dvs.gov.ua bb.cn.notary.gov.ua
Борзнянський р-н bz.cn.minjust.gov.ua bz.cn.drsu.gov.ua bz.cn.dvs.gov.ua bz.cn.notary.gov.ua
Варвинський р-н vr.cn.minjust.gov.ua vr.cn.drsu.gov.ua vr.cn.dvs.gov.ua vr.cn.notary.gov.ua
Городнянський р-н gd.cn.minjust.gov.ua gd.cn.drsu.gov.ua gd.cn.dvs.gov.ua gd.cn.notary.gov.ua
Ічнянський р-н in.cn.minjust.gov.ua in.cn.drsu.gov.ua in.cn.dvs.gov.ua in.cn.notary.gov.ua
Козелецький р-н kz.cn.minjust.gov.ua kz.cn.drsu.gov.ua kz.cn.dvs.gov.ua kz.cn.notary.gov.ua
Коропський р-н kp.cn.minjust.gov.ua kp.cn.drsu.gov.ua kp.cn.dvs.gov.ua kp.cn.notary.gov.ua
Корюківський р-н kr.cn.minjust.gov.ua kr.cn.drsu.gov.ua kr.cn.dvs.gov.ua kr.cn.notary.gov.ua
Куликівський р-н kl.cn.minjust.gov.ua kl.cn.drsu.gov.ua kl.cn.dvs.gov.ua kl.cn.notary.gov.ua
Менський р-н mn.cn.minjust.gov.ua mn.cn.drsu.gov.ua mn.cn.dvs.gov.ua mn.cn.notary.gov.ua
Ніжин ngm.cn.minjust.gov.ua ngm.cn.drsu.gov.ua ngm.cn.dvs.gov.ua ngm.cn.notary.gov.ua
Ніжинський р-н ng.cn.minjust.gov.ua ng.cn.drsu.gov.ua ng.cn.dvs.gov.ua ng.cn.notary.gov.ua
Новгород-Сіверський р-н ns.cn.minjust.gov.ua ns.cn.drsu.gov.ua ns.cn.dvs.gov.ua ns.cn.notary.gov.ua
Носівський р-н no.cn.minjust.gov.ua no.cn.drsu.gov.ua no.cn.dvs.gov.ua no.cn.notary.gov.ua
Прилуки prm.cn.minjust.gov.ua prm.cn.drsu.gov.ua prm.cn.dvs.gov.ua prm.cn.notary.gov.ua
Прилуцький р-н pr.cn.minjust.gov.ua pr.cn.drsu.gov.ua pr.cn.dvs.gov.ua pr.cn.notary.gov.ua
Ріпкинський р-н rp.cn.minjust.gov.ua rp.cn.drsu.gov.ua rp.cn.dvs.gov.ua rp.cn.notary.gov.ua
Семенівський р-н sm.cn.minjust.gov.ua sm.cn.drsu.gov.ua sm.cn.dvs.gov.ua sm.cn.notary.gov.ua
Сосницький р-н sn.cn.minjust.gov.ua sn.cn.drsu.gov.ua sn.cn.dvs.gov.ua sn.cn.notary.gov.ua
Срібнянський р-н sr.cn.minjust.gov.ua sr.cn.drsu.gov.ua sr.cn.dvs.gov.ua sr.cn.notary.gov.ua
Талалаївський р-н tl.cn.minjust.gov.ua tl.cn.drsu.gov.ua tl.cn.dvs.gov.ua tl.cn.notary.gov.ua
Чернігів cnm.cn.minjust.gov.ua cnm.cn.drsu.gov.ua cnm.cn.dvs.gov.ua cnm.cn.notary.gov.ua
Чернігівський р-н cn.cn.minjust.gov.ua cn.cn.drsu.gov.ua cn.cn.dvs.gov.ua cn.cn.notary.gov.ua
Щорський р-н shr.cn.minjust.gov.ua shr.cn.drsu.gov.ua shr.cn.dvs.gov.ua shr.cn.notary.gov.ua
         
м. Київ kv.minjust.gov.ua kv.drsu.gov.ua kv.dvs.gov.ua kv.notary.gov.ua
         
м. Севастополь sp.minjust.gov.ua sp.drsu.gov.ua sp.dvs.gov.ua sp.notary.gov.ua

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

<span>%d</span> блогерам подобається це: